Predsednik Mađarskog  Nacionalnog saveta Jene Hajnal zahvalio se Ministarski za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog na obilasku saveta i istakao da je ova poseta od izuzetnog značaja u okviru koje su iznesena sva eventualna otvorena pitanja mađarske zajednice. Ministarka Čomić ovom prilikom istakla je da je zadovoljstvo planirati razvoj Srbije, očuvanje i razvoj ljudskih i manjinskih prava sa Mađarskim nacionalnim savetom i istakla da su ovo bile samo neke od tema.

 Sa zadovoljstvom smo primili informaciju da Mađarski nacionalni savet radi isto  što mi radimo jer smo mi alat nacionalnom savetu. Nacionalni savet obilazi nacionalne manjine tražeći od njih dijalog šta oni mogu da urade ,tako se gradi ukupan razvoj zajedničkim radom. Mi smo ponovili da smo otvoreni za sve predloge Mađarskog nacionalnog saveta jer su promišljeni, jer su korisni i za nacionalnu manjinu i većinu, zato što je dijalog potreban – rekla je Ministarka Čomić  i iznela očekivanje da samo ukoliko bude direktno aktivnog učešća pripadnika nacionalnog saveta na izradi strategije održivog razvoja Srbije , onda će ona biti dobra i za većine i za manjine . Da pokažemo da Mađari i Srbi umeju zajednički da planiraju. Veliko je zadovoljstvo bilo danas slušati pripadnike Mađarskog nacionalnog saveta i čuti šta je to plan za budućnost.