Dom zdravlja Subotica obaveštava i moli sve pacijente sa respiratornim tegobama da se javljaju isključivo u COVID-19 ambulante u Službi za specijalističko-konsultativnu delatnost (ATD), Harambašićeva 2, Subotica i  Ambulantu ogranak I, Kumičićeva 4, Subotica, koje rade svaki dan u nedelji od 07 do 22 časa. Deca sa respiratornim tegobama primaju se u COVID-19 ambulanti u Službi za zdravstvenu zaštitu dece, Đure Đakovića 14, Subotica (prizemlje-desno), svaki dan u nedelji u periodu od 07 do 24 časa.