Na intervenciju dr Balinta Pastora, predsednika Skupštine grada, Vlada Mađarske je obezbedila 8000 zaštitnih maski lokalnoj samoupravi Grada Subotice, a koja je dopremljena posredstvom humanitarne organizacije Subotičke biskupije „Karitas“.

Kao što je poznato, sve službe lokalne samouprave rade po redovnom radnom vremenu i zaposleni na svom radnom mestu izvršavaju svoje radne zadatke, a sve u cilju nesmetanog funkcionisanja uprave i ažurnog udovoljavanja potrebama građana.
Međutim, situacija izazvana pandemijom u celoj državi iziskuje uvođenje niz zaštitnih mera i striktno poštovanje istih, a bez kojih bi se stanje sasvim sigurno pogoršalo, te bi posledice bile nesagledive.
Jedna od takvih mera jeste i nošenje maski u zatvorenom prostoru, pa tako i na radnom mestu, što je neophodan preduslov u međusobnom poslovanju i tokom rada sa strankama.
Odgovornost prema sebi i prema drugima u ovoj vanrednoj zdravstvenoj situaciji je ogromna, zato i ovim putem zahvaljujemo Vladi Mađarske koja nam je izašla u susret i na ovaj način doprinela nesmetanom radu lokalnih organa.
Kako smo o tome ranije informisali građane, dr Balint Pastor, predsednik gradske skupštine je u oktobru ove godine primio predstavnike humanitarne organizacije „Karitas“ kojom prilikom se razgovaralo o nastavku dobre saradnje i pružanju podrške.
Danas su ta saradnja i podrška realizovane od strane „Karitas“-a isporukom donacije, koju su predstavnicima grada predali u 12.00 sati.
Ova akcija je lep primer uzajamne saradnje kada civilna organizacija pruža podršku organima vlasti, u ovom slučaju lokalnoj samoupravi.