VIŠI SUD IZDAO UPUTSTVA O RADU TOKOM VANREDNOG STANJA

Viši sud u Subotici izdao je uputstva o radu za vreme vanrednog stanja, a u delu koji se odnosi na građane i njihove poslove u sudu. Za vreme važenja ove odluke u zgradi suda borave samo zaposleni čije prisustvo je neophodno za obavljanje poslova u skladu sa ovom odlukom. Šalteru pošte u prizemlju zgrade mogu pristupati samo službenici sudova i javnih tužilaštava.

Što se tiče rada krivičnog odeljenja, postupa se samo u onim predmetima u kojima je određen ili se predlaže pritvor, u predmetima maloletnih učinilaca ako je određen ili se predlaže pritvor, zatim u svim žalbenim predmetima vezanim za pritvor, krivična dela iz člana 235, 248. i 249. Krivičnog zakona, nasilja u porodici, u svim predmetima iz nadležnosti ovog suda u kojima se maloletnici nalaze u ulozi oštećenih, kao i u predmetima gde preti nastupanje zastarelosti. U svim drugim predmetima krivične materije glavni pretresi se odlažu do daljnjeg.

U radu građanskog odeljenja, odlažu se ročišta u građanskim sporovima, sprovođenje izvršnih radnji (izuzev izvršni radnji radi davanja izdržavanja), ročišta u vanparničnim postupcima. Postupa se samo u hitnim predmetima po zakonu, zatim u predmetima zabrane rasturanja štampe i širenja informacija sredstvima javnog informisanja, u sporovima vezanim za očinstvo i materinstvo samo u slučaju da stranka zahteva i dokaže mogući gubitak važnih prava i interesa, takođe u sporovima za zaštitu od diskriminacije i zlostavljanja u radu (samo u slučaju da stranka zahteva i dokaže mogući gubitak važnih prava i interesa) i unapred navedenim postupcima na pismenu molbu stranke ročišta se odlažu ako su stranke starije od 60 godina ili imaju decu od 12 godina i mlađu.