Dom zdravlja Subotica   zbog otežane epidemiološke situacije u gradu i okolini, kao i povećanog broja pacijenata koji se javljuju sa respiratornim tegobama, odnosno siptomima na Covid-Sars -19, povećava broj lekara koji će primati ove pacijente u takozvanoj Respiratornoj ambulanti na adresi Subotica, Harambašićeva 2. Telefoni respiratorne ambulante su 024/546-104 i 065-9185578.

Zbog toga će se zaposleni specijalisti interne medicine u Domu zdravlja Subotica privremeno preseliti u Zdravstvenu ambulantu „Gat“, na adresi Subotica, Ruđera Boškovića 22. Specijalisti interne medicine će raditi u dve smene i to od 7.00 do 20.00 časa svakog radnog dana osim subote i nedelje, a pacijenti će se primati na uobičajeni način, kao i do sada.

Specijalisti interne medicine radiće na adresi Subotica, Ruđera Boškovića 22 (Zdravstvena ambulanta „Gat“) počev od 18.11.2020. godine Telefon na koji pacijenti mogu pozivati specijaliste interne medicine je 024/4562-656.

Doktori medicine iz ambulante „Gat“ privremeno će raditi u Zdravstvenoj ambulanti broj 2, na adresi Subotica, Beogradski put 45. Pacijenti Zdravstvene ambulante „Gat“ mogu da se jave u najbližu zdravstvenu ambilantu.