U periodu od maja do decembra 2020.godine Lokalni tim za prevenciju i borbu protiv trgovine ljudima Grada Subotice učestvovao je u projektu „Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u Srbiji“. 

Projekat se sprovodio u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Saveta Evrope i to u pet gradova u Srbiji – Subotica, Sremska Mitrovica, Šabac, Niš i Vranje.Cilj projekta je podizanje svesti javnosti o problemu trgovine ljudima sa posebnim akcentom na radnoj eksploataciji.Nosiocii projektnih aktivnosti bili su Lokalni timovi za prevenciju i borbu protiv trgovine ljudima uz podršku UG Atina.Kao rezultat projeknih aktivnosti Lokalnog tima za prevenciju i borbu protiv trgovine ljudima Grada Subotice je izrada flajera na temu radne eksloatacije i izrada video spota na temu radne eksloatacije.

 

Video spot su izradili članovi Lokalnog tima iz Crvenog krsta Subotica. U izradi su učestvovali zaposleni i volonteri Crvenog krsta Subotica.

Video spot možete pogledati putem linka 

https://www.youtube.com/watch?v=dOWaQt9_h_0