U Subotici je, 23. novembra 2020. godine pušten u rad sistem video-nadzora na dve lokacije: na raskrsnici ulica Maksima Gorkog i Braće Radić i raskrsnici ulica Maksima Gorkog i Štrosmajerove. Za ovu investiciju, realizovanu u okviru projekta „Nabavka opreme za video-nadzor na saobraćajnicama grada Subotice“ iz gradskog budžeta je obezbeđeno 9,3 miliona dinara, sa PDV-om.

Video-nadzor – sa merilima SELSmartCam 4 – instaliran je sa ciljem da se i u Subotici, kao jedinici lokalne samouprave, uspostavi centralizacija i automatizacija celokupnog procesa obrade, dokumentovanja i slanja poziva poštom saobraćajnih prekršaja prikupljenih upotrebom sistema za prepoznavanje registarskih tablica i automatsku detekciju saobraćajnih prekršaja motornih vozila (ANPR sistem) u Republici Srbiji.

Radarska jedinica daje podatak u posmatranoj zoni nadzora. U slučaju prolaska kroz crveno svetlo kontrolisanog vozila, ambijentalna kamera automatski snima kontrolisano vozilo. ANPR kamera snima fotografije, koje se koriste za automatsko prepoznavanje registarskih oznaka vozila u svim vremenskim uslovima.

Grad Subotica i Policijska uprava Subotica, početkom maja ove godine, potpisali su Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji koji se odnosi na izgradnju, korišćenje i održavanje sistema za automatsko prepoznavanje registarskih tablica motornih vozila i detekciju saobraćajnih prekršaja.

Posle sprovedenog otvorenog postupka javne nabavke, sredinom septembra 2020. godine potpisan je ugovor između Grada Subotice, kao naručioca, i „Telegroup“ doo Beograd, kao dobavljača sa grupom ponuđača „Teamenergo“ doo Beograd, DOO „Selma“ Subotica i „ALL control“ doo Beograd, u vrednosti od 9,3 miliona dinara, sa PDV-om.

Zaključak o primopredaji dobra – opreme za video nadzor na saobraćajnicama grada Subotice sa „Telegroup“ doo Beograd zaključen je 13. novembra 2020. godine, na osnovu Zapisnika Komisije za vršenje kontrole kvaliteta i tehničkog prijema sistema video nadzora od strane MUP Sektora za analitiku, telekomunikacione i informacione tehnologije, nakon čega je sistem pušten u rad 23. novembra 2020. godine.

Postavljanje video-nadzora na raskrsnicama ulica Maksima Gorkog–Braće Radić i Maksima Gorkog–Štrosmajerova, oslanja se na krajem prošle godine realizovani projekat „Rekonstrukcija i dogradnja kolovoza u ulici Maksima Gorkog, od raskrsnice sa ulicom Braće Radić do raskrsnice sa ulicom Matije Gupca u Subotici sa izgradnjom sistema video-nadzora (I faza)“.