Čovek je svojim radnjama poremetio prirodnu ravnotežu usld čega je došlo do klimatskih devijacija, koje danas utiču na ekonomiju, rad, rod biljaka pa i na kulturu – rekao je Mikloš Olajoš Nađ , predsednik Udruženja građana Subotice Solidarnost dodajući da je Udruženje u svoj Statut od nedavno dodalo i delovanje u oblasti socijalne politike i humanitarnog rada odnosno na razvoju životne sredine. Naime ovo Udruženje pokrenulo je inicijativu da se ceo grad pokrije meračima zagađenosti vazduha kako bi Subotičani blagovremeno bili obavešteni da ne izlaze napolje.

U septembru mesecu, čak 11 dana,  vazduh u Subotici bio je izuzetno zagađen a juče oko 20 sati merač pokazao da je čak i opasan za građane – kaže Mesaroš Laslo  ističući da ovi merači nisu stopostotno tačni ali svakako daju sliku koja može da upozori građane na eventualnu opasnost.  Udruženje planira da, pored pokrivanja mernim instrumentima zagađenosti vazduha u celom gradu insistira na sačinjavanju mape zagađivača, regulisanju saobraćaja , odnosno smanjenju  broja gorionika na fosilna goriva, kao i na  pošumljavanju…Udruženje Solidarnost je za projekat monitoringa zagađenja vazduha od Sekretarijata za poljoprivredu i zaštitu životne sredine dobilo 50.000 dinara .