UZMI RAČUN I POBEDI – KOVERTE PRISTIŽU, APEL GRAĐANIMA NA ODGOVORNO PONAŠANJE

Građani Srbije za samo nekoliko dana otkako je najavljena  nagradna igra ”Uzmi račun i pobedi 2020“ kao vid borbe protiv sive ekonomije, poslali su već 35.000 koverti sa fiskalnim računima i slipovima.Na adresu Kontakt centra kontakt@uzmiracun.rs stiglo je i više od 70 upita, a građane najviše interesuje na koju adresu šalju koverte, kako da ih pravilno popune i da li su njihovi računi ispravni. Adresa  koju treba upisati na prednjoj strani koverte je UZMI RAČUN I POBEDI 2020, dok je s druge strane obavezno čitko napisati ime i prezime, adresu kao i kontakt telefon pošiljaoca. Slanje koverata je potpuno besplatno. Svaka koverta treba da sadrži najmanje 10 fiskalnih računa ili 10 slipova, minimalne vrednosti od po 100 dinara, ne starijih od 1.septembra 2020. Fiskalne račune i slipove ne treba mešati u istoj koverti – primera radi, koverta sa 9 fiskalnih računa i jednim slipom smatraće se nevažećom. Kako prepoznati ispravan fiskalni račun i slip i odgovori na druga najčešća pitanja dostupni su na nacionalnom portalu www.uzmiracun.rs. Imajući u vidu trenutnu epidemiološku situaciju, Vlada Republike Srbije još jednom apeluje na građane da pakovanje i adresiranje koverata obave u svojim domovima i popunjenu kovertu samo ubace u najbliže poštansko sanduče. Preporučuje se da se zatvaranje koverte sa 10 računa obavi čistih ruku uz pomoć selotejpa ili lepka kako bi se izbegla i najmanja moguća šansa za potencijalni kontakt virusa sa respiratornim putevima, nakon čega ponovo treba oprati ruke. Dodatno, građanima se preporučuje da plaćaju bezgotovinski kad god je to moguće, jer tako izbegavaju direktan kontakt s prodavcem i novčanicama koje idu iz ruke u ruku. Pritom dupliraju svoje šanse za dobitak, jer za deset plaćanja karticom dobijaju 10 fiskalnih računa i još 10 slipova što je dovoljno za dve koverte.  Napominjemo da učešće u nagradnoj igri ne podrazumeva nikakvo čekanje u redovima, pa čak ni ulazak u poslovnicu pošte s obzirom da se mogu koristiti bilo koje koverte i da nema potrebe za kupovinom ili lepljenjem markica  – dovoljno je ubaciti ispravno popunjen koverat u jedan od preko 1.900 poštanskih sandučića koji su dostupni na otvorenom širom Srbije.