Gradonačelnik Subotice Stevan Bakić sa saradnicima predstavio je na konferenciji za medije rezultate rada gradske vlasti u 2021. godini, kao i planove za naredni period. Zbog pandemije virusa korona, početkom prošle godine, zatekla nas je ozbiljna neusaglašenost prihoda i rashoda u budžetu grada a danas se na računu Grada  nalazi 303 miliona dinara – rekao je Bakić dodajući da ostvarenje tekućih prihoda za prvih sedam meseci  iznosi 60,47 odsto od godišnjeg plana.

Pored toga što nije bilo dovoljno likvidnih sredstava za izmirivanje tekućih obaveza, budžet grada bio je u nemogućnosti da izvrši povrat pozajmice u iznosu od 350 miliona dinara koju je pozajmio u toku prvih sedam meseci 2020. godine iz sredstava konsolidovanog računa trezora grada. Prvi korak u konsolidaciji bilo je usvajanje rebalansa budžeta u oktobru 2020. godine kojim su rashodi i izdaci budžeta umanjeni za 864 miliona dinara – rekao je Bakić dodavši da se nakon rebalansa krenulo i u rešavanje problema sa ustanovom Apoteka u Subotici. Problem je rešen zaključivanjem Ugovora o zakupu sa firmom Galen farm kao i preuzimanjem obaveza od ove ustanove u iznosu od 133 miliona dinara.

Moram da izrazim ogromnu zahvalnost za nesebičnu podršku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i Ministarstvu finansija na čelu sa ministrom Sinišom Malim. Tražili smo 350 miliona, jer smo imali zakonski ugovorene obaveze koje smo morali da ispoštujemo. U prvom dogovoru država je prema svojim finansijskim mogućnostima ponudila pomoć u iznosu od 120 miliona dinara, a ja sam molio da to bude 200 miliona dinara. I ta moja molba je prihvaćena, s tim da smo naknadno dobili još oko 11,5 miliona dinara. Sredstva sa konsolidovanog računa trezora grada u iznosu od 150 miliona dinara pozajmljena su još jednom u decembru  i vraćena u maju – rekao je još gradonačelnik Bakić dodajući da će se truditi da grad živi isključivo od svojih prihoda jer to zahvaljujući gvozdenoj disciplini i racionalizaciji  troškova moguće. Na konferenciji za medije govorilo se i o započetim investicija kao i o značajnim projektima koji tek treba da se realizuju iz oblasti kulture, zdravstvene i socijalne zaštite odnosno iz oblasti infrastrukture i turizma.