Na održanoj 13. sednici Skupštine Grada nakon kraće rasprave, većinom glasova, usvojena je odluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu grada Subotice za 2021. godinu odnosno rebalans budžeta koji je veći za 892 miliona i 057 hiljada dinara, odnosno 13,99%.  Rebalans budžeta potreban je za usklađivanje  rashodovane strane sa prihodima odnosno zarad usklađivanja sa zakonskim promenama nastalim posle izglasavanja budžeta za 2021. godinu. Prateći realizaciju budžeta za ovu period za januar – jul, koja iznosi 60,47%, realna su očekivanja da će prihodovna strana biti veća nego što je planirano – rekao je gradonačelnik Stevan Bakić dodajući da je urađena raspodela namenskih sredstava i sredstava za obezbeđenje projekata i korisnike budžeta gde je uključena i preraspodela prenetih sredstava iz prethodne godine.

Na prihodovnoj strani povećanja su uglavnom od povećanja komunalnih taksi i taksi za naknade koje su veće za 70% nego u istom periodu prethodne godine a tu u i takse za legalizaciju i komunalni doprinos što je pokazatelj da je u sektoru izgradnji došlo do ekspanizije kako u legalizaciji tako i u izgradnji novih objekata – kaže još Bakić ističući da se na rashodovnoj strani vidljiva obezbeđenja plata za korisnike budžeta, koje su od aprila 2021. godine uvećane za 1,5 %, sredstva za izmirenje duga u vezi odlazaka i dolazaka na posao u osnovnim i srednjim školama kao i sredstva za predškolske ustanove. Obezbeđena je i donacija za JP Suboticatrans,  preduzeće koje je pretrpelo najveće gubitke usled posledica Covid-19 a a sredstva su obezbeđena i za nevladin sektor i sportsku oblast odnosno za finansiranje projekata. Došlo je do povećanja u oblasti investicija na 39,25 % po pitanju rasodele sredstava za Narodno pozorište, Kolevku i Gerontološki centar a obezbeđena su sredstva i za započinjanje investicija za narednu godinu, i to ulica Doža Đerđa u Hajdukovi i Druge Vinogradske u Bačkim Vinogradima kao i za obezbeđenje bunara u Mišićevu i Višnjevcu. Gradonačelnik Bakić je dodao da je njegov lični utisak da Grad nije imao nikada bolju saradnju sa Pokrajinom i Republikom, koje maksimalno izlaze u susret lokalnoj samoupravi u pogledu realizacije projekata ali i rešavanju tekućih poteškoća.

Predsednik Odborničke grupe Saveza vojvođanskih Mađara Nagel Janoš istakao je da je rebalans budžeta podržan sa razlogom  jer je besprekoran.

Rebalans obuhvata mnoge segmente i u mnogim segmentima obogaćuje funkcionisanje grada Subotice i rad javnih preduzeća a jednako tako obezbeđuje i nastavak započetih investicija i otvaranje novih – istakao je Nagel. Rebalans budžeta nije podržala opozicija koja je najviše pitanja postavljala po pitanju Akva parka za koji se trenutno radi preprojektovanje a koje su dodatno opterećenje budžeta za 500 miliona dinara.

Na sednici je usvojena i Odluka o donošenju Plana generalne regulacije IX za zonu Mesne zajednice ‘Zorka’kao i  Odluke o izmeni Odluka o osnivanju javnih komunalnih preduzeća „Čistoća i zelenilo“, „ Dimničar“, „Parking“, „Pogrebno“, „Stadion“, „Suboticagas“, „Subotička toplana“, „Subotičke pijace“ kao i javnih preduzeća „Palić-Ludaš“, „Subotica – trans“ i Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje a usvojena su i rešenja o davanju saglasnosti na prvu izmenu programa poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća, kao i DOO „Park Palić“.