Povodom završetka ekološko –edukativnih aktivnosti sa decom, za Svetske dane voda i Planete Zemlje danas je održana prezentacija istih iz dve predškolske ustanove Marija Marija i Kalimero na Paliću. PU Naša Radost na poziv PR tima Ekolakus uključila se u aktivnosti u martu i aprilu – rekla je Marija Šustran, saradnica direktora PU Naša Radost dodajući da su to bila deca uzrasta od 3 do 6 godina, sa svojim članovima porodica.

Sve je počelo 22. marta, obeležavanjem Svetskog dana voda kada su mališani pogledali Eko bajku za 21. vek  „Voda i grad“ gde je čarobnjak, uz animaciju, deci približio ciklus kruženja vode u prirodi, značaj vode, okako dolazi do domova, slavina, šta se sa njom dešava kada postane otpadna voda, kako se prečišćava nakon čega je usledio  kviz gde su deca jasnim odgovorima dala do znanja da su temu savladala. Sledeća aktivnost je projekat zaštite biodiverziteta jezera Palić i Ludaš  gde su mališani uživali u ilustracijama jezera, prirode, retkim biljnim i životinjskim vrsatama koje su stanište našle na našim podnevljima a potom kao i kroz svaku aktivnost sve to dočara na svojim crtežima i porukama ispisanim simbolično u kapljicama.

U razvojnom periodu svakoga od nas najznačajnije je ovo doba,a kroz ovaj projekat poneće se nešto najvrednije, najbitnije, stvari koje život znače a to je voda, Planeta Zemlja na kojoj mi svi zajedno živimo , jedni drugima pomažemo i jedne druge učimo. Danas sutra će ista ta deca krenuti u osnovnu školu gde će ta ista deca stečeno znanje prenositi na druga pokoljenja gde će nastaviti školovanje odnosno nastaviti svoje polove i u svojoj delatnosti doprineti nečemu na globalnom nivou po pitanje zaštite životne sredine – rekao je ovom prilikom direktor PU Naša Radost, Nebojša Markez. 22. marta obeleženo je 20 godina  kako je JKP Vodovod i kanalizacija počeo sa realizacijom ekološkog projekta Akvarijus sa decom predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta i aktivnostima na podizanju nivoa svesti i savesti potrošača o značaju vode i njenom racionalnom korišćenju.

Jedna od prvih aktivnosti bila je projekat Akvarijus vodonoša grada u martu 2001. godine koji je potpisan između direktora preduzeća i predstavnika učenika osnovnih i srednjih škola i fakulteta u Subotici međusbnim ugovorom o racionalnoj potrošnji vode – rekao je direkto JKP „Vodovod i kanalizacija“ Đerđ Šugar ističući da su kroz posete dece procesima rada , kreativnim istraživačkim radionicama njihov odnos prema vodi menjao. Upoznavali smo ih  da voda nije neiscrpan resurs i ukazivali na odgovornost kako vaspitača tako i dece  i roditelja da se resurs zaštiti od prekomerne i neracionalne potrošnje.  Što se tiče same realizacije projekta do sada je, kako kaže Šugar, završena  izgradnja kanalizacione mreže u stambenom i turističkom delu naselja Palić , potisni kanalizacioni vod koji će otpadne vode prikupljati i kanalisati od naselja Palić do gradskog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda čime će se dostići viši kvalitet  življenja građana kao i zaštita jezera Palić i Ludaš jer se u njih neće slivati ne prečišćene otpadne vode iz domaćinstava i privrednih korisnika. Racionalizacijom sredstava nabavljen je i kamion i tri kontejnera koji će poboljšati rad i ekonomičnost na deponovanju presovanog mulja, a u toku je poboljšanje rada crpne stanice na mehaničkom biološkom postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda naselja Palić kojom će se uspešno pod pritiskom potiskivati prikupljena otpadna voda iz naselja prema gradskom postrojenju putem potiskog voda – rekao je još Šugar. Dokle ste stiglo sa projektom predočila je i direktorica JP „Palić Ludaš“ , Marta Dobo navodeći da je kroz selektivni izlov kao jedan od bitnijih segmenata koji se radio u sklopu ovog projekta iz IV sektora izvađeno  80 tona babuški. U sklopu ovog projekta preduzeće je dobilo specijalni čamac, oam komada vrški, odela kao i sve potrebne alate. Ovaj posao se nastavlja i dalje a za ovu godinu planirano je i poribljavanje u IV sektoru. Takođe u sklopu projekta nastavlja se sa podizanjemzaštitnog pojasa oko Palićkog i Ludoškog jezera gde će se na pojasu između poljoprivrednih površina i jezera formirati zeleni pojas autohtonih vrsta koje će jezera zaštititi od difuznog zagađenja. Do novembra meseca, treba da budu završene i biciklističke staze i to 1350 metara na ističnoj odnosno još 475 na zapadnoj strani Palićkog jezera pord već izgrađene staze dužine od 1 km.