Gradska uprava Subotica Predškolskoj ustanovi „Naša Radost“ dostavila je  uputstvo za dalje postupanje oko organizovanja rada, zbog pogoršane situacije izazvane pandemijom Kovid 19. Naime, deca će moći da borave u vrtićima ukoliko oba roditelja, koja žive u zajedničkom domaćinstvu, odnosno drugi zakonski zastupnici, dostave ustanovi potvrdu poslodavca da je njihovo prisustvo neophodno na radnom mestu. Iako mera stupa na snagu od srede 25.11.2020. godine, primenjvaće se od četvrtka 26.11.2020. da bi roditelji mogli da pribave potvrde. Mera je privremenog karaktera, a trajaće sve dok epidemiološka situacija ne bude povoljna, odnosno dok se ne steknu povoljniji uslovi, koji omogućavaju dalji nesmetani rad.