U utorak, 15. juna, od 8 do 11 časova u prostorijama MZ Čantavir, ul. Maršala Tita 38,Zavod za javno zdravlje Subotica, Crveni krst Subotica i Dom zdravlja Subotica održaće akciju „Selu u pohode – proveri svoje rizike, kontroliši zdravlje“. Svi zainteresovani sugrađani moći će da izmere krvni pritisak, šećer i masnoće u krvi, te izmere telesnu visinu i težinu i utvrde svoj BMI (indeks telesne mase). Merenja će se vršiti na vagi koja pored BMI određuje i procenat masnog tkiva, vode i visceralne masti, meri mišićnu i koštanu masu i određuje konstituciju tela. Preciznija merenja će dati i mogućnost da se kompletnije sagleda status uhranjenosti i daju preciznija uputstva i saveti u vezi sa ishranom, unosom tečnosti i fizičkom aktivnosti. Svim pušačima će se izmeriti vrednosti ugljen-monoksida u izdahnutom vazduhu i dati saveti za prestanak pušenja. Lekari Doma zdravlja i Zavoda za javno zdravlje Subotica će deliti savete za očuvanje i unapređenje dobrog zdravlja.  Ova akcija organizuje se već jedanaestu godinu sa ciljem promovisanja zdravlja i zdravih stilova života u ruralnim sredinama Subotice i da se mobiliše stanovništvo ovih naselja na kontrolu zdravlja.