Mesna zajednica Gat nalazi se u užem centru grada i broji oko 5000 stanovnika. Infrastruktura ove mesne zajednice izuzetno je dobra jer su gotovo sve ulice asfaltirane dok se javne površine  redovno održavaju. Imamo jednu malu, neasfaltiranu ulicu. Reč je o Kolubarskoj ulici koja do sada nikada nije ni bila odvojena za ulicu jer je pripadala groblju koje se nalazi u ovoj mesnoj zajednici – kaže nam predsednik MZ Gat Goran Kovač ističući da je postupak odvajanja ulice u toku. Najveći problem u ovoj mesnoj zajednici su poplave, a rešavanje istog je uveliko u toku. Naime , na kolektor koji je izgrađen 1976. godine u MZ Gat prikačio se kasnih osamdesetih Kolektor IV a sa obzirom da kolektor u Gatu nije projektovan za veću slivnu površinu od 100 hektara, prilikom manjih padavina, dolazi do izlivanja slivnika u ulice. Sredstva za kanalizacionu mrežu obezbedio je Grad a radove izvodi firma Graditelj iz Novog Sada. Ovim projektom Kolektor IV biće premešten u Kolektor 0 što znači da će se voda iz slivnika iz Gajeve ulice i Bajskog puta slivati u Kolektor 0 i samim tim rasteretiti Kolektor IV u mesnoj zajednici Gat. U narednom periodu u planu je proširenje uskog čvora u ulici Sonje Marinković gde dolazi do zagušenja kanalizacionog sistema. Naime, izvršiće se zamena postojećih cevi sa kanalizacionim cevima većeg profila  što će u ovoj mesnoj zajednici u potpunosti rešiti problem poplava. Osim navedenog osnovnog problema, u planu je još i proširenje par ključnih ulica koje je trenutno stopirano zbog aktuelne situacije. U dve ulice u ovoj mesnoj zajednici izmenjen je saobraćaj tačnije u dve ulice izmenjeno je pravo prvenstva prolaza gde ulica Marka Oreškovića, na zahtev građana sada ima pravo prvenstva na ulicu Ivana Antunovića. Problem je taj što zimi, velika količina vode, od kiše i snega sliva na raskršće ovih ulica pa vozila nisu mogla da se zaustave kada se voda na niskim temperaturama zaledi što je uzrokovalo manje sudare – kaže Kovač dodajući da je prvenstvo prolaza, zbog same preglednosti, zamenjeno I u ulicama Bačka i Jerneja Kopitara.