U OSNOVNOJ ŠKOLI „MATKO VUKOVIĆ“ DAN POSVEĆEN INKLUZIJI ROMA

Pet dan Dečje nedelje posvećen je inkluziji a tim povodom član Gradskog veća zadužen za oblast obrazovanja i kulture Miloš Nikolić posetio Osnovnu školu „Matko Vuković“.Kod nas je dugi niz godina inkluzija naš život, odnosno svakodnevni život u školi obavlja se u okolnostima inkluzije – rekla je direktorica škole, Mirjana Stevanović.  Od 1999. godine kada su prvi učenici u većem obimu,počeli da dolaze u našu školu, sa prostora Kosova i Metohije, koji nisu govorili jezik, mi smo se sa malo stručnog a mnogo ljudskog i čovečanskog znanja upustili u proces inkluzije  da bi danas bili škola mentor, koja je u međunarodnom programu  za podsticanje znanja demokratske kulture u školama. U školskom objektu u Malom Bajmoku, učenici ove škole priredili su program za člana Gradskog veća zaduženog za oblast obrazovanja i kulture, kako bi prikazali svoja postignuća, ali i međusobnu toleranciju dok je akcenat u svim radionicama stavljen na inkluziju Roma.Kod nas je to način života. Deca sve lako prihvate i uvek su otvorena za sve što im se pruža. Mi se trudimo da deci uredimo okruženje, koje mu moće pomoći da prikaže ono što najbolje ume i zna – kaže Stevanović dodajući da pored obrazovnih aktivnosti škola veliku pažnju posvećuje i aktivnostima van nastave na kojima se deca još bolje upoznaju dok je saradnja između nastavnika i dece na jednom višem nivou. Inkluzija je ozbiljan proces i deci koji pohađaju istu mnogo znači – rekao je prilikom posete školi, član Gradskog veća zadužen za oblast obrazovanja i kulture Miloš Nikolić  dodajuči da Osnovna škola „Matko Vuković“ prednjači a sve zahvaljujući pre svega nastavnom kadru. Obrazovanje je jedino rešenje za decu jer samo putem obrazovanja, deca mogu izaći iz začaranog kruga siromaštva a Subotica je Grad koji to u potpunosti podržava.