Učenici i zaposleni u OŠ „Matija Gubec“ u Tavankutu obeležili su Međunarodni dan međusobnog pomaganja, 26. oktobar, brojnim aktivnostima: uređivanjem školskog panoa, čitanjem izreka i citata o dobrim delima, učešćem na školskom foto-konkursu, na kojem je učenica 8.b odeljenja, Nikoleta Čupak, osvojila prvo mesto za najbolju fotografiju. Škola se priključila akciji prikupljanja vizit kartica za Ivana Rapaića, studenta iz Bačkog Brega, koji ima Asperbergov sindrom. Hobi mu je prikupljanje vizit kartica, a krajnji cilj je da, jednog dana, postavi i Ginisov rekord. Smisao ovog dana jeste da pogledamo ljude oko sebe, ljude koji nas okružuju, saslušamo ih, uputimo im osmeh, podelimo sa njima lepu reč ili samo pridržimo vrata.