U GRADSKOJ KUĆI PREDSTAVLJENI PODACI TIMA ZA BORBU PROTIV TRGOVINE LJUDIMA

Lokalni tim za borbu protiv trgovine ljudima Grada Subotice predstavio je danas rezultate ankete učenika Osnovne škole “Sečenji Ištvan” na temu “Koliko znaš o trgovini ljudima”  a povodom obeležavanja Evropskog dana borbe protiv trgovine  ljudima. Ova aktivnost se realizuje u ovkiru projekta “Od opasnosti do sigurnosti” uz podršku Udruženja građana Atina iz Beograda i Međunarodnog komiteta Spasa. Sa obzirom da smo mi jedna od najvećih osnovnih škola i naša teritorija je u blizini granice, samim tim imamo i učenike koji su u potencijalnom riziku od trgovine ljudima, intenzivno radimo sa učenicima na prepoznavanju određenih situacija koje ih mogu dovesti u opasnost – rekla je ovom prilikom direktorica Osnovne škole “Ištvan Sečenji” Vesna Vajs dodajući da škola ne radi samo sa sa učenicima nego i sa roditeljima i nastavnim kadrom. Naši učenici imaju svakodnevna predavanja i anketiranja od strane Đačkog parlamenta a imamo i dobru saradnju sa Crvenim Krstom. Takođe, obučavaju se i nastavnici da umeju da analiziraju indikatore i vrše prepoznavanje kako eventualno ne bi došlo do trgovine decom. Anketom su bili obuhvaćeni učenici od petog do osmog razreda a rezultati iste na temu znanja dece o trgovini ljudima veoma su dobri. Deca znaju šta je trgovina ljudima, znaju osnovne pojmove ali to je tek početak – kaže Vesna Vajs dodajući da će još uslediti obuke  kao i ponovljen test sa ciljem da se pokaže koliko je važna prevencija i obučavanje učenika na ovu temu. Pored ove aktivnosti druga aktivnost u sklopu obeležavanja ovog dana  održaće se 20.oktobra u prostorijama Crvenog krsta gde će se prilikom  onlajn konferencije  uključiti tužiteljka iz Bosne i Hercegovine Sena Uzunović i predstaviti slučaj radne eksploatacije. Ova aktivnost sprovodi se u okviru projekta “Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u Republici Srbiji”uz podršku Saveta Evrope. Lokalni tim koji je osnovan 2018. godine ima punu podršku nacionalnog tima za borbu protiv trgovine ljudima a od današnjeg dana i na zvaničnom portalu Grada jedan deo posvećen je aktivnostima istog – rekao je član Gradskog veća zadužen za socijalna pitanja Ilija Đukanović ističući da je lokalni tim pre svega osnovan iz razloga što smo pogranično mesto i imamo prihvatni centar za migrante. U zadnjih godinu i po dana u Višem javnom tužilaštvou vode se tri slučaja za krivično delo trgovine ljudima od čega je jedan predmet pravnosnažno okončan osuđujućom presudom na pet godina zatvora. U drugom predmetu očekuje se donošenje prvostepene presude dok je treći predmet započet tokom jučerašnjeg dana protiv lica koje je bilo privedeno iz Kazneno popravnog zavoda iz Sremske Mitrovice – Branislav Rankov zamenik Višeg tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Subotici. Najčešće žrtve trgovine ljudima su osobe koje se bave prostitucijom i ova tri predmeta koja vodi Više tužilaštvo u Subotici su osobe koje su seksualno eksploatisane. Izvršioci krivičnih dela su makroi koji primenom sile i pretnji nateraju osobe da se bave prostitucijom. Što se tiče Republike Srbije podatak je da se u poslednjih godinu dana vodi tridesetak predmeta za krivično delo trgovine ljudima a najviše ovu problemtiku imaju Novi sad, Beograd, Vranje, Sremska Mitrovica i naš grad. Zaprećene kazne za ovo krivično delo su od 5 do 15 godina ako je krivičnom delom obuhvaćeno maloletno lice odnosno 3-12 godina ako lice nije maloletno.