Sekretarijat za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj u saradnji sa preduzećima „Oris“  iz Sombora i “Eko Dez“ iz Beograda, obaveštava javnost

Tretman protiv krpelja na teritoriji Grada Subotice će biti sproveden u periodu od 26. avgusta do 5. septembra 2020. godine.

Preparati kojima će biti urađen tretman protiv krpelja su otrovni za pčele, pa se mole pčelari da košnice izmeste minimum 5 km od lokacije gde će biti sprovedene mere suzbijanja krpelja, u vremenskom intervalu od 48 sati.

 

Lokacije predviđene za tretman:

 • Subotica:
  • Park Dudova šuma
  • Okolina stadiona „Spartak“ i Aleksandrovačka bara
  • Park Prozivka
  • Park Ćirila i Metodija
  • Park Rajhl Ferenca
  • Sportski tereni, dečije igralište i javna zelena površina za rekreaciju u MZ Kertvaroš (oivičeno ulicama Banijska, A. Aškerca, Dobojska i objektima Javne ustanove „Naša radost“)
  • Poljana oko vrtića „Naš biser“, okolina sportskih terena i dečije igralište u MZ Mali Radanovac (oivičeno ulicama Bele Bartoka, Eduarda Rusijana, Ljube Šercera i Lifke Šandora)
  • Sportski tereni i igralište sa okolnim javnim zelenim površinama u MZ Željezničko naselje (Čordaški put (Jovana Mikića ) – Kruševačka)
  • Sportski tereni i igralište sa okolnim javnim zelenim površinama u MZ Aleksandrovo (oivičeno ulicama Plate Dobrojevića, Adačka i Ilindenska)
  • Dečije igralište u ulici Vladimira Rolovića – Vlasenička (MZ Aleksandrovo)
  • Dečije igralište na Trgu Paje Jovanovića (MZ Aleksandrovo )
  • Dečije igralište i javna zelena površina u ulici Tolminska (MZ Aleksandrovo)
  • Dečije igralište i javna zelena površina u ulici Jurija Gagarina (MZ Aleksandrovo)
  • Dečije igralište u ulici Šenoina ( naselje„Tokio“, MZ Centar 3)
  • Dečije igralište u ulici Braće Jugović (MZ Dudova šuma)
  • Dečije igralište u ulici Nade Dimić (MZ Prozivka)
  • Dečije igralište u ulici Jo Lajoša (MZ Prozivka)
  • Dečije igralište i sportski tereni sa okolnim javnim zelenim površinama u ulici       Leskovačka (MZ Ker)
  • Dečije igralište u ulici Ive Andrića -Rovinjska (MZ Ker)
  • Dečije igralište u ulici Sergeja Jesenjina (MZ Ker)
  • Dečije igralište u ulici Augusta Cesarca – Stevana Filipovića (MZ Novo selo)
  • Dečije igralište u ulici Velebitska – Vladimira Đanića (MZ Gat)
  • Dečije igralište u ulici Dragojle Jarnević – Potiska (MZ Gat)
  • Dečije igralište i sportski tereni na uglu ulica Fočanska i Raška (MZ Mali Bajmok)
  • Dečije igralište u ulici Batinska (MZ Mali Bajmok)
  • Dečije igralište u ulici Rade Končara (MZ Novi Grad)
  • Dečije igralište u ulici Zetska (MZ Kertvaroš)
  • Dečije igralište u ulici Čat Geze – Pesnička (MZ Kertvaroš)
  • Dečije igralište u ulici Petrinjska (MZ Kertvaroš)
  • Dečije igralište u ulici Jovana Mikića (MZ Kertvaroš)
  • Dečije igralište u ulici Šantićeva – kod Centra za socijalni rad (MZ Kertvaroš)
  • Dečije igralište u ulici Lifke Šandora -Eduarda Rusijana (MZ Mali Radanovac)
  • Dečije igralište u ulici Otvorena – Bele Bartoka (MZ MZ Mali Radanovac )
  • Dečije igralište u ulici Uralska  – Valjevska (MZ Peščara)
  • Dečije igralište u ulici Kumrovačka (MZ Peščara)
  • Dečije igralište u u lici Stubička (MZ Zorka)
  • Poljana kod fabrike „Sever“
  • Poljane u MZ Zorka (oivičene ulicama Edvarda Kardelja, Bezdanska, Kupusunska i Ive Senjanina) i ulični pojas duž bivše fabrike „Zorka“ – Bedanska i Zorkina ulica)
  • Ostale manje javne zelene površine  i dečija igrališta u gradskim MZ

 

 • Palić:
  • Veliki Park
  • Obala od Ženskog do Muškog štranda
  • Letnja pozornica
  • Okolina Krvavog jezera
  • Dečije igralište na trgu Lasla Mađara
  • Dečije igralište u ulici Daruvarska
  • Ulica Zelengorska
  • Okolina hotela „Sport“
  • Poljana oko restorana „Brvnara“ i „Fontana“
  • Poljana kod meterološke stanice

 

 • Kelebija:
  • Okolina Majdana
  • Dečije igralište u ulici Edvarda Kardelja

 

 • Bikovo:
  • Dečije igralište i okolne javne zelene površine kod škole i ambulante

 

 • Čantavir:
  • Javna zelena površina na trgu Petefi brigade sa pijačnim trgom
  • Dečije igralište u ulici Lenjinova – Senćanska
  • Dečije igralište u ulici Pionirska – 8. marta
  • Izletište Siget („Ostrvo“)

 

 • Bačko Dušanovo:
  • Dušanovački park –  ugao ulice Ive Lole Ribara i Školske ulice
  • Izletište Žablje ostrvo

 

 • Višnjevac:
  • Dečije igralište i okolna javna zelena površina

 

 • Mala Bosna:
  • Dečije igralište i okolna javna zelena površina

 

 • Mišićevo:
  • Dečije igralište i okolna javna zelena površina

 

 • Đurđin:
  • Dečije igralište, sportski tereni i okolne javne zelene površine kod škole i ambulante u ulici Vladimira Nazora

 

 • Bajmok:
  • Javne zelene površine na Trgu M. Tita
  • Javne zelene površine oko Sportskog centra (oivičeno ulicama M. Gupca, Sajmište Stanišićki put
  • Dečije igralište i ostale javne zelene površine – Rata (kod kanala)
  • Dečije igralište i ostale javne zelene površine – Rata (kod škole)

 

 • Donji Tavankut:
  • Dečije igralište i ostale javne zelene površine u ulici Matka Vukovića

 

 • Ljutovo:
  • Dečije igralište i okolna javna zelena površina

 

 • Novi Žednik:
  • Dečije igralište i okolna javna zelena površina

 

 • Stari Žednik:
  • Dečije igralište i okolna javna zelena površina

 

Za sve dodatne informacije e-mail: [email protected] telefon:066/499-500.