Zaposleni u Javnom preduzeću „Palić – Ludaš“ Svetski dan vlažnih područja obeležili su šetnjom duž edukativnih staza na obali Ludaškog jezera („Staza Zdravlja“, Eduaktivna staza „Čurgo“, Edukativna staza „Kireš“). 2. februar se obeležava kao Svetski dan vlažnih područja jer je ovog datuma, 1971. godine, usvojena Konvencija o vlažnim područjima u iranskom gradu Ramsaru. Svake godine, povodom Svetskog dana vlažnih područja, građani, vladine institucije i nevladine organizacije organizuju brojne događaje kako bi se podigla svest javnosti o vrednostima vlažnih područja, uslugama koje nam ona pružaju i potrebi zaštite. Javno preduzeće „Palić-Ludaš“ upravljač je zaštićenog područja SRP „Ludaško jezero“, koje je postalo Ramsarski lokalitet još 1977. godine, među prvima u nekadašnjoj Jugoslaviji, zajedno sa Skadarskim jezerom i Obedskom barom. Značaj vlažnih staništa je ogroman i nama je cilj da ih očuvamo – rekla je Marta Dobo, dorektorica JP „Palić- Ludaš“ danas dodajući da je jednako važno štititi kako jezera tako i područje oko jezera. Dobo još naglašava da je bitna stavka  edukacija građana kako da se ponašaju u ovim područjima. Ukoliko žele nešto da promene potrebno je da ispune odnosno traže uslove. Potrebno je staviti naglasak na zaštitu, kako čuvati ptice, kada se sme čamcem ući u vodu odnosno gde se može vršiti paljenje trske – kaže još Dobo  dodajući da građani ponekad vole to da izbegnu na šta reaguje čuvarska služba.U zaštićenim područjima postoje prirodne vrednosti koje vredi štititi i potrebno je da ih  očuvamo jer pre svega to utiče na naš kvalitet života. Znamo da je voda elementarni faktor života. Ne moramo razmišljati samo o velikim jezerima, morima ili rekama, vlažna staništa su jednako bitna i moram da istaknem da je između Dunava i Tise,  gde se mi nalazimo, jako veliki problem nestanak vode sa naših staništa -rekao je Otto Sekereš, čuvar zaštićenih područja ističući da su u pitanju pretežno podzemne vode. U razdoblju od 1970. godine do danas nivo podzemnih voda opao je između 4,5 do 5 metara što znači da smo izgubili  mnogo vlažnih staništa u Subotičkoj peščari. Faktori nestajanja vode, navodi Sekereš mogu biti različiti. Jedan od faktora  vezan  je za klimatske promene odnosno za isparavanje podzemnih voda dok je drugi faktor ljudski kada se vrši odvođenje vode sa staništa u vidu zalivanja voćnjaka,  vinograda i poljoprivrednih parcela. Zimsko prebrojavanje ptica radi se svake godine u svim krajevima Srbije kako bi se sumirali rezultate odnosno dobila saznanja da li su neke vrste u opadanju ili im brojnost raste. U ovom prebrojavanju ptice su bile koncentrisane na tri velika jezera, na Palićkom, Ludoškom jezeru i na Kapetanskom ritu gde je zabeležen izuzetno veliki broj gusaka. Sa menjanjem klime, ptice koje su odlazile na jug za vreme zime, ostaju kod nas ,tako da mi svake godine zabeležimo veći broj jedinki na našoj teritoriji – kaže još Sekereš dodajući da je jedan od razloga dovoljna količina hrane i odgovarajući vremenski uslovi. Do sada je na Ludašu zabeleženo 235 vrsta ptica, od toga gnežđenju stotinak vrsta  a ako posmatramo područje koje obuhvata i Palićko i Ludaško jezero i Kapetanski rit  ta brojka iznosi između 265 i 270 vrsta ptica sa oko 130 vrsta u gnežđenju. U Srbiji ima 350 vrsta ptica do sada viđenih a kod nas se od ukupnog broja može videti 2/3. U okviru dva projekta koja se bave vlažnim staništima odnosno njihovim proučavanjem i zaštitom ustanovljeno je da su kanali čak i suvi, koji povezuju staništa od izuzetne važnosti jer mogu da pomognu životinjskim vrstama u migraciji. Dobar ekološki koridor ili stanište zavisi od toga kako održavamo ova staništa ,nije to samo da li ima vodu ili ne,nego da li kosimo,suzbijamo invazivne vrste sve je to u jednom paketu – rekao je danas Tamaš Vinko, stručni saradnik za upravljanje projektima i koordinator čuvarske službe dok je drugi projekat bio usmeren na ekoturizam. Renovirali smo vizitorski centar kako bi mogli da pokažemo šta je oko nas i pružimo mogućnost stručnim saradnicima da ovde borave i započnu svoje istraživanje .Pripremali smo razne sadržaje i za mlađe uzraste, imamo razne igračke koje su vezane za životinjske i biljne vrste, odnosno edukaciju kao i edukativne staze na obali Ludaškog jezera . Jedna staza pokazuje zaštićene i lekovite biljne vrste na ovom području, druga staza pokazuje vrednosti specijalnog rezervata prirode Ludaško jezero i naravno pošto sad godinama imamo vodene bivole i goveda takođe i tamo imamo edukativne table koje pokazuju značaj ovih životinjski vrsta . Na novim stazama postavljeni su punktovi sa klupama iedukativnim tablama, kantama za smeće a izgrađene su i nadstrešnice. U toku je izrada osmatračnica i visokih kula ,gde će posetioci imati priliku da bolje upoznaju i bolje vide ovo područje.