Svetski dan hepatitisa se obeležava svake godine 28. jula kako bi se skrenula pažnja javnosti na značaj virusnih hepatitisa, upale jetre koja izaziva teške bolesti jetre i hepatocelularni karcinom. Ovogodišnjom temom, „Hepatitis ne može da čeka“, prenosi se poruka hitnosti akcija potrebnih za eliminaciju hepatitisa do 2030. godine jer predstavlja ozbiljnu pretnju javnom zdravlju. Svakih 30 sekundi umre jedna osoba od bolesti povezane sa hepatitisom, čak i u trenutnoj krizi COVID-19. Budućnost bez hepatitisa je moguća ujedinjenim naporima, poručuje Svetska zdravstvena organizacija (SZO) i poziva sve zemlje da rade zajedno na eliminaciji virusnog hepatitisa do 2030.  Izborom ovogodišnje teme se šalju jasne poruke javnosti, kreatorima politika i liderima država:

  • osobe koje žive sa hepatitisom ne mogu čekati
  • testiranje i lečenje hepatitisa B za trudnice ne može da čeka – možemo sprečiti prenos infekcije na bebe
  • novorođene bebe ne mogu čekati na svoju vakcinu protiv hepatitisa B na rođenju
  • osobe pogođene hepatitisom ne mogu čekati da budu zaštićene od stigme i diskriminacije
  • donosioci odluka ne mogu da čekaju, moraju da reaguju odmah izražavajući političku volju i odobravajući finansije kako bi eliminacija hepatitisa bila realnost

Hepatitis je zapaljensko oboljenje jetre izazvano virusima kojih ima 5 tipova: A, B, C, D i E. Virusi hepatitisa B i C su najčešći. Godišnje se registruje 3 miliona novoobolelih od hepatitisa B i C. Virusni hepatitis B i C pogađaju 325 miliona ljudi širom sveta uzrokujući 1,1 miliona smrtnih slučajeva godišnje. Samo 10% ljudi koji imaju hroničnu infekciju virusom hepatitisa B se dijagnostikuje, a njih 22% primaju adekvatnu terapiju. Preko 9 miliona ljudi u svetu prima tretman zbog infekcije izazavane virusom hepatitisa C. Samo četvoro od 10 novorođenčadi u svetu dobije vakcinu protiv Hepatitisa B na rođenju.  Hepatitis se može sprečiti, dijagnostikovati i uspešno lečiti. Vakcina protiv hepatitisa B je 98-100% efikasna u sprečavanju novih infekcija i pruža doživotnu zaštitu. Ljudi treba da budu testirani na hepatitis B i ako se ustanovi da su pozitivni i podobni za lečenje, da im se obezbedi doživotni tretman. U slučaju hepatitisa C, ljudi se mogu izlečiti jednostavnim 2-3 mesečnim tretmanom antivirusnim lekom sa direktnim dejstvom. Međutim, preko 80% ljudi koji žive sa hepatitisom nemaju dostupne usluge prevencije, testiranja i lečenja. Investiranje u testiranje i lečenje hepatitisa znači sprečavanje raka jetre. Hronične infekcije virusa hepatitisa B i C možda neće pokazivati simptome duži period, ponekad godine ili decenije. Polako i tiho oštećuju jetru i na kraju izazivaju rak. Više od 60% slučajeva raka jetre je posledica kasnog testiranja i lečenja infekcija virusnim hepatitisom B i C. Osnovna poruka javnosti je: znati, prevenirati, testirati, lečiti i eliminisati hepatitis. Da biste znali da li ste u opsanosti važno je da se testirate. Rano testiranje znači rano lečenje kako bi se sprečilo oboljenje i spasio vaš život. Hepatitis B i C se mogu prenositi polnim putem, stoga upražnjavajte bezbedan seks i zaštitite se pomoću kondoma. Nikada ne delite svoj pribor za brijanje i svoje igle, pravilno rukujte sa oštrim predmetima i adekvatno ih odlažite. Ovi virusi se mogu preneti i preko krvi zato je važno da se svi donatori krvi testiraju prilikom doniranja krvi. Ko pripada rizičnoj grupi i ko bi trebao da se testira? Osobe sa hemofilijom, insulin zavisni dijabetičari, osobe na hemodijalizi, polni partneri osoba sa hepatitisom B koji su nosioci anigena (HBsAg+), štićenici ustanova socijane zaštite, zdravstveni radnici, učenici i studenti zdravstvene struke i intravenski korisnici psihoaktivnih supstanci. U toku prošle godine u Subotici su testirani svi dobrovoljni davaoci krvi i sve trudnice, kao i 74 osobe iz grupe pod rizikom (295 doza). Da bi se sprečila pojava hepatitisa A važno je da koristite isključivo zdravstveno bezbednu pijaću vodu i jedete zdravstveno bezbednu hranu, imate adekvatne sanitarno-higijenske uslove u kući, redovno sprovodite higijenu ruku, a ukoliko radite na radnim mestima sa povećanim rizikom (npr. na odlaganju otpada ili njegovom prikupljanju) da se vakcinišite sa vakcinom protiv hepatitisa A.