Konačni rezultati prijemnih ispita za upis u specijalizovane gimnazije i odeljenja, umetničke i muzičke škole, kao i bilingvalna odeljenja, biće dostupni u sredu, 19. maja 2021. godine, na portalu www.mojasrednjaskola.gov.rs. Učenici zainteresovnai za upis u neku od ovih škola, prijemne ispite polagali su od 7. do 16. maja.  Za polaganje prijemnih ispita za upis učenika u specijalizovana odeljenja i škole, za školsku 2021/2022. godinu, prijavilo se ukupno 7.336 kandidata, od čega putem portala 5.776, za ukupno 4.871 mesto u ovim školama i odeljenjima. Najveće interesovanje učenika bilo je za upis u bilingvalna odeljenja, odeljenja za učenike sa posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju, za audio – vizuelne umetnosti, matematiku, kao i za računarstvo i informatiku.  S obzirom da je administrativni deo procesa upisa u srednje škole u potpunosti digitalizovan, roditelji i učenici putem ovog portala mogu imati uvid u preliminarne i konačne rezultate, podnositi žalbe, popuniti i predati listu želja, videti konačan raspored učenika po školama.