U sredu, 23. decembra održaće se peta redovna sednica Skuptšine grada Subotice na kojoj će se naći 45 tačaka na dnevnom redu. Jedna od najbitnijih tačaka svakako će bez dileme biti usvajanje budžeta za narednu godinu koji će nakon više od 13 godina biti po prvi put usvojen pre 27. decembra.  Budžet grada planiran je odgovorno – rekao je danas dr Balint Pastor, predsednik Skupštine grada ističući da su prihodi grada planirani u visini od 5,7 milijardi dinara dok su planirani rashodi 6,1 milijardu dinara. Planiran je deficit u iznosu od 414 miliona dinara što je u sklopu Zakonom predviđenih okvira. Planirani prihodi i rashodi su ispod nivoa koji je nedavno određen rebalansom i značajno su manji u odnosu na planirani budžet za 2020. godinu – kaže još Pastor i ističe da je budžet u potpunosti realan i ostvariv. Kada su u pitanju investicije budžet je izuzetno restriktivan, u skladu sa trenutnim stanjem, ali će se iznaći mogućnosti za završetak velikih kapitalnih investicija – i to za Narodno pozorište, Akva park, Gerontološki centar i Kolevku. Pored velikih investicija biće i onih manjih a posebna pažnja posvećena je obezbeđenju sredstava udruženjima koja deluju u oblastima kulture, informisanja i zaštite životne sredine. Što se tiče prihodne strane budžeta okosnica izbora  su porezi na plate u iznosu 2,9 milijardi dinara a planirana su sredstva u iznosu od 1 milijardu i 200 miliona iz poreza na imovinu – kaže još Pastor dodajući da sve lokalne samouprave u velikoj meri zavise su od ostvarenih prihoda od poreza na plate  kao da se nada da pandemija neće još dugo potrajati i da će privredna društva moći da funkcinišu bez smanjenja proizvodnje i otpuštanja radnika. Na dnevnom redu sutra će se naći i tri plana detaljne regulacije a prvi plan odnosi se na područje pruge Subotica – Senta,  Subotica Segedin. Tu se radi o usaglašavanju plana nižeg reda sa planom višeg reda a pored toga radi se o izmeštanju dela magistralnog gaspovoda i redefiniše se saobraćajno rešenje pored Senćanskog puta i ulice Đorđa Natoševića u Subotici. Drugi plan detaljne regulacije odnosi se na područje pruge Beograd- Subotica. Iz centra grada, izmestiće se gradski zatvor a ovim planom rešavaju se prilazne ulice dok će biti i komercijalnih funkcija kao i mogućnosti investiranja u ovom podrčju. Sa obzirom da se radi o jednom od ulaza u grad ove lokacije su obično inetersantne i primamljive dok će zgrada zatvora moći da se upotrebi za drugu namenu koja je u skladu sa lokacijom objekta. Treći plan detaljne regulacije odnosi se na izgradnju verskih kompleksa i komercijalnih sadržaja pored Senćanskog puta odnosno na području gde je Bunarić. Nime pored već izgrađenih značajnih verskih sadržaja u planu je izgradnja evagelističkog odmarališta za versko –rekreativnu nastavu. Na sutrašnjij sednici izmeniće se program poslovanja  u nekoliko javnih preduzeća a biće doneto i nekoliko desetina kadrovskih tačaka sa obzirom da 29. decembra ističu mandati u upravnim i nadzornim odborima u gotovo svim subotičkim javnim i javno komunalnim preduzećima i fondacijama. Biće izabrani i novi članovi dva saveta odnosno komisije a to su Savet za zdravlje odnosno Komisija za koordinaciju inspekcijskog nadzora čime će se zaokružiti novi mandati svih skupštinskih komisija i saveta osim saveta komisija za dodelu priznanja Počasni građanin i Pro urbe gde članovima istih mandati ističu u februaru.