SMANJENE AKTIVNOSTI U UDRUŽENJU PENZIONERA

Gradsko udruženje penzionera od proglašenja vanrednog stanja pa sve do sredine maja nije radilo – rekao je za portal Suboticadanas.rs predsednik istog Ratko Pižurica ističući da su se akcije u kojima je učestvovalo udruženje nesmetano organizovale, uz telefonske konsultacije sa njim. Organizovana je akcija u saradnji sa Crvenim krstom, za penzionere dok sam gotovo  svakodnevno bio u komunikaciji i sa predsednicima mesnih rganizacija gradskog udruženja. Pižurica je podržao mere Vlade, koje su naše najstarije sugrađane zadržale u svojim domovima , kako njihovo zdravlje a i životi ne bi bili ugroženi i kako kaže nema informaciju da je neko od članova udruženja oboleo odnosno preminuo od korona virusa. Od sredine maja pa sve do ove poslednje zabrane, koja je i dalje na snazi, a koja zabranjuje okupljanje više od deset ljudi, Gradsko udruženje organizovalo je niz okupljanja i druženja uz poštovanje svih mera zaštite uz obavezno nošenje zaštitnih maski. Aktivnosti penzionera trenutno su usredsređene na snabdevanje penzionera sa ogrevom i namirnicama dok su kulturne i sportske aktivnosti obustavljene zbog trenutne epidemiološke situacije. Odložen je i plan obuke za elektronsko opismenjavanje penzionera kao i Mini Olimpijada – rekao je i predsednik ovog Udruženja Ratko Pižurica. Što se tiče funkcionisanja mesnih organizacija udruženja,  Pižurica kaže da u komunikaciji sa predsednicima istih postižu dobre rezultate dok ima i nekoliko organizacija koje na žalost još uvek nemaju adekvatan prostor. Dobili smo obećanje Grada da će se u narednom periodu iznaći rešenje i za njih dok je naš plan da u narednom periodu pokrenemo neaktivne mesne organizacije. Sve aktivnosti koje radimo na žalost je sprečila korona – dodao je potpredsednik ovog Udruženja Radovan Kovačević ističući da i kada udruženje nešto organizuje to uvek rade uz sve mere predostrožnosti. Svaki zaposleni nosi masku i rukavice, imamo dezinfekciona sredstva dok je na ulazu u Udruženje domar zadužen da svakom ko ulazi u zgradu izmeri telesnu temperaturu a sve u cilju sprečavanja infekcije.