Narodni poslanik i predsednik Skupštine grada Subotice dr Balint Pastor posetio je danas Osnovnu školu „10.oktobar“ koja ove godine obeležava 60 godina postojanja. Razlog posete su tri uspešna učešća na konkursima Ministarstva pravde i pokrajinskih sekretarijata.

Ovde se radi o javnim sredstvima, sredstvima građana i našim poreskim dinarima – rekao je dr Pastor dodajući da je isti taj novac mogao da se investira i u nekim drugim područjima Republike Srbije. Novac koji je investiran u OŠ „10. oktobar“ zasluga je Mihalja Njilaša, državnog sekretara  Ministarstva pravde Republike Srbije, Žolta Sakalaša , potpredsednika Pokrajinske vlade i Pokrajinskog sekretara za obrazovanje, propise , upravu i nacionalne manjine kao i Lasla Kormanjoša, pomoćnika Pokrajinskog sekretara za sport omladinu.  Naime, radi se o sanaciji sportskog terena, vrednosti 2,4 miliona dinara, dok su sredstva  u visini od 1,5 milion dinara, za oblaganje hodnika škole keramičkim pločicama, putem konkursa obezbedili Ministarstvo pravde i Pokrajinski sekreterijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine. Renoviranje sportskog terena završeno je pre mesec dana dok će se drugi projekat realizovati tokom letnjeg raspusta. Drago nam je da smo putem odobrenih sredstava na konkursu uspeli da obnovimo  sportski teren koji već jedno vreme nije bio bezbedan za izvođenje nastave fizičkog vaspitanja – rekla je direktorica Osnovne škole „10. oktobar“, Melinda Đurić Kiš dodajući da je teren sada saniran i ponovo ofarban kao i da učenici i nastavnici nastavu izvode u bezbednim uslovima. Ministarstvo pravde svake godine iz sredstava koja se skupljaju u krivičnim postupcima a na osnovu sporazuma između tužilaštva i počinioca krivičnog dela, pomaže projekte u zdravstvu, socijalnoj zaštiti i obrazovanju.

Ove godine na raspolaganju je bilo 500 miliona dinara koje je Ministarstvo podelilo putem konkursa a meni je drago da Osnovna škola „10. oktobar“ uspešno konkurisala za ova sredstva – rekao je Mihalj Njilaš, državni sekretar Ministarstva pravde Republike Srbije dodajući da je sredstva, u iznosu od 2.5 miliona dinara, dobila je i Osnovna škola „Sveti Sava“ za uvođenje sistema centralnog grejanja.

Pokrajinska vlada i u prethodnom a i  u sadašnjem mandatu ima jedan od glavnih strateških ciljeva a odnosi se na ulaganje u obrazovanje što se pre svega odnosi na infrastrukturu škola ­– kaže Žolt Sakalaš , potpredsednik Pokrajinske vlade i Pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise , upravu i nacionalne manjine navodeći da je od 2017. godine u ovu školu Pokrajinska vlada uložila  10 miliona dinara za infrastrukturno poboljšanje škole odnosno za određene programe i projekte u obrazovoj ustanovi.  Saradnja svih nivoa vlasti veoma je bitna oko zajedničkih projekata kao što je obrazovanje i bez ove saradnje teško je pokriti sve potrebe. Škole su u celoj Republici i Pokrajini prioritet ne samo što se tiče obrazovno-vaspitnog rada nego i infrastrukturnog cilja jer ne možemo imati kvalitetno obrazovanje bez dobrih objekata koji omogućavaju i učenicima i nastavnicima dobar prostor za rad.