Vatrogasni savez Grada Subotice objavio je raspored pregleda radnih mašina koje učestvuju u žetvi (kombajna, traktora i dr )

DVD MATICA” iz Subotice pregled mehanizacije vršiće po sledećem rasporedu, u terminu od 8,00 do 15,00 časova.

07.06. Šupljak

08.06. Zaobilazni put, Palić, hajdukovo, Nosa

09.06. Kelebija, Piroki progon, Miljkutski put

10.06. Bikovo

11.06. Mali Bajmok, Mala Bosna, kaponja i Mala Baja

12.06. Bajski put, 1. Maj i Čikerija

14.06. Čantavirski put

15.06. Đurđin

16.06. Aleksandrovo, Verušić, Hrvatski Majur

DVD TAVANKUT” u Donjem Tavankutu pregled vatrogasnih aparata vršiće 08. i 09. juna u Vatrogasnom domu, u terminu od 9,00 do 13,00 časova dok će se od 07. juna do početka žetve vršiti pregled poljoprivredne mehanizacije na terenu, od 12,00 do 19,00 časova.