Gradonačelnik Grada Subotica raspisao je javni konkurs za finansiranje projekata u oblasti ostvarivanja javnog interesa putem organizovanja i održavanja sajamskih manifestacija i izložbi u 2021. godini na teritoriji Grada Subotice.  Tekst konkursa i prateća dokumentacija, obrazac prijave, uputstvo za popunjavanje prijave, kao i Pravilnik koji reguliše predmetnu materiju objavljavljen je na internet  stranici Grada Subotice www.subotica.rs, odeljak Konkursi i oglasi.