U četvrtak, 09. septembra bez struje zbog radova na el. mreži biće:

 • u Subotici, od 8,40 do 9,40 – Šantićeva između ( Jovana Mikića i Marije Vojnić Tošinice ), Vladimira Majakovskog između ( Šantićeve i Adolfa Singera ), Jovana Mikića br. (24 i 26)
 • u Subotici, od 8,50 – 12,00 – Sonje Marinković br.1
 • u Subotici, od 9,05 – 10,20 – Vladimira Majakovskog između br.( 31 i 65 ), Šantićeva br.9, Kireška br.( 1 i 3 ), Jovana Mikića između br.( 28 i 44 ) u okolini
 • u Subotici, od 9,30 – 14,00 – Josipa Vukovića Đide, i delovi Beočinske, Matije Poljaković i Antuna Suturovića u okolini
 • u Subotici, od 9,40 – 11,30 – Stevana Tikvickog, Ivana Kvale, Petra Petrekanovića, Albe Franciškovića, Danče Bertuša, Imotska-( između Fočanske i Batinske ), Bojanska- ( od br.20 i 21 do kraja ), Debarska-( između Šarplaninske i Batinske ), Fočanska-( između Franje Kluza i Stevana Tikvickog ), Batinska-( od br.4 do kraja ) i Franje Kluza-( od Batinske prema Crvenom Selu )        
 • u Subotici, od 11,00 -12,20 – Frane Supila između Hipodromske i Staparkse, Staparska i Doroslovačka
 • u Subotici, 13,00 – 14,20 – parna strana Aksentija Marodića od br.10 do br.22, deo Vojislava Ilića – parna strana do br.36, Verušićka br.22
 • Bikovo, od 8,30 – 12,30 – u naselju Bikovo i Aleksandrovi Salaši u okolini
 • Donji Tavankut, od 9,30 – 14,00 – u ulicama i delovima ulica: Marka Oreškovića između br.( 132 i 150 ), Donji Tavankut BB, Salaši između br.( 760 i 880 ) u okolini
 • Bački Vinogradi, od 8.45 -9,45 – deo Segedinskog puta, Beogradske i Salaši u okolini
 • Bački Vinogradi, od 9,00 do 10,00 – u ulicama i delovima ulica u okolini: Prvog Maja, 73.Put, Segedinski put
 • Bački Vinogradi , od 10,00 – 11,00 – u ulicama i delovima ulica: Bolmanska, Bolmanski put, Put Male Pijace br.38, Strana Kiriška u okolini
 • Bački Vinogradi, od 10,15 – 11,15 – Prvog Maja, Šor Molnarov i Šor Kendereš
 • Bački Vinogradi, od 11,15 – 12,15 – Put Jabuka, deo Segedinskog puta i Salaši u okolini
 • Bački Vinogradi, od 11,30 – 12,30 – u ulicama i delovima ulica: Strana Kiriška, Kereš br.BB
 • Bački Vinogradi, od 12,30 – 13,30 – u ulicama i delovima ulica u okolini: 73.put, Bolmanski put sa salašima.( GAJBA PRODUKT )
 • Bački Vinogradi, od 12,45 -13,45 – u ulicama i delovima ulica: Prvog Maja, Batinski put, Duž Fodorova br.15
 • Bački Sokolac, od 9,00 do 14,00 – u naselju Bački Sokolac sa okolnim salašima
 • Tomislavci, od 9,00 do 14,00 – naselje Tomislavci sa okolnim salašima