Računi za vodu, za isporučenu uslugu za jul i avgust 2021. godine u kategoriji široke potrošnje (individualne kuće) obračunati su na osnovu evidentirane potrošnje u istom mesecu prethodne godine, odnosno u junu i julu ukoliko nisu imali evidentiranu potrošnju u avgustu – ističu u JKP „Vodovod i kanalizacija“ i navode da očitavanje vodomera u ovoj kategoriji potrošača nije izvršeno jer je procedura javne nabavke za pružanje usluga očitavanja vodomera privremeno zaustavljena zbog uloženog zahteva za zaštitu prava potrošača, dok je ugovor sa dosadašnjim davaocem usluge istekao. JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica će potrošnju nastaviti da obračunava prema evidentiranoj potrošnji u istom mesecu prošle godine, sve dok Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki ne donese konačno rešenje.

Preduzeće je takođe u prilici da svojim korisnicima ponudi mogućnost samoočitavanja vodomera. Korisnici usluga koji su evidentirani kao samočitači sami očitavaju i prijavljuju stanje na svom vodomeru, na osnovu čega im se izdaju mesečni računi, a preduzeće zadržava pravo povremene kontrole. Evidentirani samočitači stanje na svom vodomeru svakog meseca između 15. i 25. u mesecu prijavljuju na besplatni telefonski broj 800-00-024 svakog radnog dana od 7 do 15 sati, ili e-mailom na adresu: [email protected].

Da bi korisnik usluga bio evidentiran kao samočitač, potrebno je da sa preduzećem sklopi sporazum o očitavanju mernog instrumenta. Sporazum se sklapa svakog radnog dana od 7 do 15 sati na šalteru 4, 5 ili 6 u šalter sali preduzeća.

Kod korisnika usluga u kategorijama kućnih saveta (stambene zgrade), radnih organizacija, ustanova i male privrede očitavanje vodomera vrše zaposleni u ovom preduzeću i računi za ove kategorije korisnika se izdaju na osnovu stanja očitanih na vodomerima.