Politehnička škola je prva škola u Republici Srbiji koja je dobila verifikaciju i stekla status javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih za priznavanje prethodnog učenja. Priznavanje prethodnog učenja je alternativni način sticanja kvalifikacije – za ono što neko već zna, a što je naučio van formalnog sistema obrazovanja. Kroz postupak priznavanja prethodnog učenja, zainteresovani kandidati stiču kvalifikaciju koja je izjednačena sa kvalifikacijom stečenom kroz formalno obrazovanje i priznata na tržištu rada. Tokom oktobra 12 radnika Regionalne deponije dobilo je uverenja o završenom procesu priznavanja prethodnog učenja.

Prvoj grupi radnika „Vojputa” koji su svoja znanja i veštine stečene kroz radno ili životno iskustvo potvrdili kroz postupak priznavanja prethodnog učenja, uverenja je u četvrtak, 18. novembra uručio Iso Planić, direktor Politehničke škole. Ljudi su pokazali da znaju svoj posao na terenu, da su ovladali veštinama i ponosni smo da će stečeno znanje odmah i primenjivati.