Prilikom arheoloških istraživanja na lokalitetu Pozajmište peska u Feketiću, na desnoj ruci pokojnika otkriven je masivni prsten, izliven od bronze koji na glavi ima predstavu ruke koja drži mač. Bočno od centralnog motiva nalaze se urezani zvezda i polumesec. Ruka koja drži mač predstavlja simbol vrhovne vlasti i vojne dominacije. Prstenje ovog tipa rasprostranjeno je u centralnoj i jugoistočnoj Evropi. Na teritoriji Karpatskog basena najčešće se datuje u period 15-16. veka. Među predmetima Srednjovekovne zbirke Arheološkog odeljenja Gradskog muzeja Subotica posebno mesto zauzima tzv. pečatno prstenje. Glave ovog tipa prstenja mogu biti ukrašene različitim motivima od stilizovanih gotičkih slova, predstava životinja ili geometrijskih ukrasa do predstava Bogorodice sa malim Isusom ili motiva koji se oslanjaju na izgled grbova.