Na osnovu člana 39. stav 1. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama a na osnovu Zaključka gradskog  štaba za vanredne situacije Gradonačelnik  Stevan Bakić doneo je odluku o proglašenju vanredne situacije za celu teritoriju  grada Subotice. Vandredna situacija proglaena je od 26. Novembra zbog pogoršanja epidemiološke situacije usled širenja zarazne bolesti Covid 19 a donošenjem ove Odluke, do sada donete Naredbe i akti Gradskog štaba za vanredne situacije vezane za preduzimanje mera na sprečavanju širenja epidemije  zarazne bolesti COVID 19 ostaju na snazi. Vanredna situacija se proglašava radi efikasnijeg sprovođenja mera zaštite kao i zaštite života i zdravlja stanovništva . O sprovođenju ove Odluke staraće se gradski štab za vanredne situacije grada Subotice u skladu sa članom 43. i članom 44. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“, broj 87/2018). Odluka je dostavljena Okružnom štabu za vanredne situacije Severnobačkog upravnog okruga, Republičkom štabu za vanredne situacije – Sektoru za vanredne situacije, Odeljenju za vanredne situacije u Subotici, javnim preduzećima, ustanovama i drugim učesnicima u sprovođenju mera zaštite i spasavanja.