„Koncept upravljanja otpadom u Subotičkom regionu i Zelena agenda EU za Zapadni Balkan“ naziv je panel diskusije koja je održana juče u okviru debatnog programa 28. Festivala evropskog filma Palić 2021 u organizaciji Regionalnog Arhus centra Otvorenog univerziteta Subotica i Udruženje TERRA’S preko projekta “Smanjimo količinu otpada i čuvajmo Suboticu, zajedno!”. Jedan od izazova u zaštiti životne sredine sa kojima se Subotica, ali i cela Srbija susreću, jeste nizak nivo upravljanja otpadom. I pored usvajanja planova, te probnog rada Regionalne deponije Subotica, još uvek se ne zna kada će ovaj proces zaživeti. Subotica na godišnjem niou proizvede oko 50 hiljada tona mešanog komunalnog otpada koji uglavnom završava po nesanitarnim deponijama dok je primarna selekcija na izuzetno niskom nivou. Primarna selekcija je na jako niskom nivou. Mi kao Javno komunalno preduzeće imamo na određenim mestima, uglavnom kod poslovnih prostora i škola kontejnere odnosno kaveze za razvrstavanje plastike i papira – kaže Nikola Jovičić, rukovodilac RJ „Planiranje i razvoj“ u JKP „Čistoća i zelenilo“ dodajući da Subotica ne odstupa od republičkog proseka koji iznosi oko 10 procenata.

Jovičić još navodi da preduzeće iako na stanju ima 14.000 kanti u koje bi građani trebalo da odlažu otpad za distribuciju istih nije spremno. Nemamo adekvatna vozila a ni ljudstvo ali se nadam da ćemo uskoro imati pa ćemo moći da krenemo sa primarnom selekcijom – kaže još Jovičić dodajući da sve ovo otvara niz pitanja pre svega oko neformalnih sakupljača sekundarnih sirovina odnosno kako će se sve to organizovati, i kontrolisati . Gradska odluka o upravljanju otpadom koja po prvi put predviđa regionalno upravljanje ima prelazni rok do 2023. godine a do kraja godine formiraće se tim koji će imati za zadatak da je implementira. Rokovi su postavljeni sa obzirom da još uvek postoje problemi tehničke i finansijske prirode – rekao je Žika Reh, šef službe za zaštitu životne sredine u GU ističući da je važno što pored strateške osnove sada postoji  i normativ, da kada se steknu svi uslovi , regionalni koncept može da zaživi, koji se u potpunosti razlikuje od dosadašnje prakse. Od velikog je značaja što sada imamo regionalni centar i što posedujemo najkompletniji centar u Srbiji u okviru kojeg postoje kapaciteti za kompostiranje odnosno dalje razvrstavanje.