OBAVEŠTENJE ZA GRAĐANE o privremenoj zabrani saobraćaja u ulicama Trg Sinagoge, Trg Jakaba i Komora, Ištvana Sečenjija, Rudić ulice i u delu ulice Šandora Petefija, od kružne raskrsnice Trg Jakaba i Komora i Rudić ulice do kružne raskrsnice Trg Košut Lajoša i Trg Žrtava Fašizma, u Subotici, za period od 28.09.2020. godine do 12.10.2020. godine. Radovi će se odvijati u tri faze. Predmetne  ulice  će biti zatvorene za saobraćaj u skladu sa dinamikom radova izvođača kao i u zavisnosti od meteoroloških prilika.

Razlog zatvaranja predmetne lokacije je izvođenje radova na rehabilitaciji kolovoza. Izvođač radova će biti u obavezi da omogući nesmetan prolaz stanovnicima ovih ulica za sve vreme trajanja radova.