Na osnovu prethodno pribavljenog mišljenja MINISTARSTVA UNUTRAŠNjIH POSLOVA, DIREKCIJE POLICIJE, POLICIJSKE UPRAVE U SUBOTICI, Sekretarijat za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj Gradske uprave Grada Subotice izdao je Rešenje o privremenoj zabrani saobraćaja u ulici Jo Lajoša (deonica od ulice Blaška Rajića do ulice Nade Dimić) i Pazinskoj ulici, za period od 12.8.2020. godine do 17.8.2020.godine.

Saobraćaj u gore navedenoj saobraćajnici privremeno se zatvara radi rehabilitacije kolovoza u ulici Jo Lajoša i Pazinskoj ulici.

Izvođač radova će biti u obavezi, da omogući nesmetan prolaz pešacima i stanovnicima ove ulice za sve vreme trajanja radova.