Sekretarijat za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj Gradske uprave Grada Subotice izdao je rešenje o privremenoj zabrani saobraćaja u ulici Prešernova, od raskrsnice sa ulicom Masarikova do raskrsnice sa ulicom Braće Radić, i u delu ulice Ivana Milankovića, od raskrsnice sa ulicom Braće Radić do raskrsnice sa ulicom Masarikova, u Subotici, za dan 25.01.2021. godine od 07 časova do 24 časova. Predmetne  ulice  će biti zatvorene za saobraćaj u skladu sa dinamikom radova izvođača.

Razlog zatvaranja predmetne lokacije je postavljanje betonskih pumpi za betonske radove koji se zbog tehnoloških procesa moraju izvesti u kontinuitetu.

Izvođač radova će biti u obavezi da omogući nesmetan prolaz stanovnicima ovih ulica za sve vreme trajanja radova.