Sekretarijat za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj Gradske uprave Grada Subotice izdao je rešenje o privremenoj zabrani saobraćaja u ulici Jožefa Hegediša,i to od raskrsnice sa Krfskom ulicom do raskrsnice sa ulicom Obala Vermeš Lojoša na Paliću, u periodu od 26.07.2021. godine do 15.10.2021. godine. Razlog zatvaranja predmetne lokacije je izgradnja parking prostora i trotoara.Izvođač radova će biti u obavezi da omogući nesmetan prolaz stanovnicima ovih ulica za sve vreme trajanja radova.