PRIVREMENA – PRODUŽENA ZABRANA SAOBRAĆAJA

S A O P Š T E Nj E za javnost o privremenoj zabrani saobraćaja na lokalnim saobraćajnicama

Sekretarijat za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj Gradske uprave Grada Subotice izdao je rešenje o produženju privremene zabrane saobraćaja u Đakovskoj ulici (od raskrsnice ulica Velebitska i Đakovska do raskrsnice ulica Dragojle Jarnević i Đakovske), u Subotici. Radovi se produžuju do 20.11.2020. godine.

Razlog zatvaranja predmetne lokacije je izgradnja kanalizacione mreže.

Izvođač radova će biti u obavezi da omogući nesmetan prolaz stanovnicima ovih ulica za sve vreme trajanja radova.