PREDSTAVLJEN SISTEM KONTROLE PARKIRANJA „OKO SOKOLOVO“

Subotica, kao moderan i inovativan grad, veliku pažnju posvećuje razvoju i unapređenju usluga koje obezbeđuje za svoje građane, a zalaže se i za implementaciju tehnika i tehnologija i stalno teži ka usavršavanja na polju koncepta „Smart City“, istaknuto je na današnjem radnom sastanku predstavnika JKP „Parking servis“ Beograd, JKP „Parking“ Subotica, Gradske uprave i Policijske uprave Subotica, održanom u Plavoj sali Gradske kuće, na kome je predstavljen sistem video nadzora i fotografisanja nepropisno parkiranih vozila „Oko sokolovo“. U ime Grada Subotice prisutne na prezentaciji pozdravila je gradski menadžer Zagorka Panić. Uz izražavanje zahvalnosti Gradu Beogradu što je i Subotica među gradovima kojima se nudi sistem koji je razvijao, kao i pomoć u vidu besplatnog softvera i obuke kadrova, Zagorka Panić je naglasila da će Grad Subotica razmotriti efekte projekta „Oko sokolovo“ i mogućnost ulaska u taj sistem.

Sistem „Oko sokolovo“ je, rečeno je na radnom sastanku, rezultat saradnje Uprave grada Beograda, Sekretarijata za poslove komunalne milicije i Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Beograd i predstavlja novi iskorak i moderan temelj na kojem se u budućnosti stvaraju izuzetne mogućnosti za nadgradnju platforme u cilju sprovođenja komunalnog reda.

Ova „pametna“ platforma, istaknuto je, u prvom koraku služi da bi se uočila i sankcionisala nepropisno parkirana vozila i unapredio sistem naplate parkiranja u zoniranom području. Putem softvera, koji se postavlja na multifunkcionalna specijalna vozila, snimaju se i fotografišu nepropisno parkirani automobili na stajalištima javnog prevoza, pešačkim prelazima, kolovozu, trotoarima, javnim zelenim površinama. Elektronski snimak nepropisno parkiranih vozila dostavlja se Komunalnoj miliciji koja, na osnovu toga, izdaje prekršajne naloge koje šalje na kućnu adresu.

Tokom prezentacije je napomenuto da su benefiti sistema: uvođenje komunalnog reda (smanjenje gužvi, povećanje bezbednosti, bolja protočnost saobraćaja), povećanje prihoda (naplata, efektivno i ekonomično poslovanje), sprečavanje koruptivnih radnji i efikasna lokalna samouprava, da projekat „Oko sokolovo“ deluje preventivno i da ne postoji mogućnost selektivnog kažnjavanja.

„Oko sokolovo“, kao jedinstvena platforma u svetu, pored trenutnih opcija daje mogućnost da se u budućnosti nadogradi kako bi se jednim potezom dodatno vršile kontrole stanja na terenu kao što su: postavljanje saobraćajne signalizacije, postavljanje reklama, postavljanje bašta ispred ugostiteljskih objekata, udarne rupe na kolovozu i veštačenje udesa.