Gerontološki centar Subotica danas je predstavio projekat Prekogranični inkubator preduzetništva za starije u kojem mu je partner Centar za socijalnu zaštitu iz grada Szentesa u Mađarskoj. Ovaj projekat otpočeo je da se realizuje 01.septembra 2020. godine i trajaće 18 meseci, do 28.februara 2022. godine. Geografsko područje na kojem se sam projekat realizuje pretrpelo je dramatične geografske promene, kao rezultat migracija, starenja stanovništva i niske stope nataliteta – rekla je danas vd direktorica Gerontološkog centra u Subotici Brankica Tešanović dodajući da su se promene negativno odrazile na ranjive društvene grupe, među kojima su i stara lica. Osnivanjem preduzetničkog inkubatora za starije pokušaće se dati odgovor na ekonomske i socijalne izazove razvojem modela preduzetništva u okviru kojeg će se lica starija od 50 godina osposobiti i podstaknuti da se bave preduzetništvom. Gerontološki centar Subotica i sa partnerom Centrom za socijalnu zaštitu u Szentešu pruža deinsitucionalizovane usluge socijalne zaštite za preko 10.000 korisnika, među kojima je i veliki broj onih, koji bi mogli da prevaziđu probleme sa kojima se suočavaju putem projektom predviđenih aktivnosti socijalnog preduzetništva – dodaje Tešanović . Samom osposobljavanju prethodiće istraživanje koje će izabrati 20 korisnika koji će pohađati obuku u okviru projekta Preduzetničkog inkubatora za starije“ a koji će steći potrebna znanja i veštine za započinjanje samostalne delatnosti. Ujedno uz ovu obuku u okviru istog projekta obučavaće se i šest lica za pružanje mentoringa budućim preduzetnicima. Vrednost samog projekta iznosi preko 200 hiljada evra.