U Velikoj većnici danas je održana panel diskusija o nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o kulturi sa ciljem da se isti poboljša u delu koji se odnosi za Nacionalni savet za kulturu čiji bi rad bio koristan ali do sada nije funkcionisao. Cilj je da se poboljša Zakon koji se odnosi na Nacionalni savet za kulturu čiji bi rad bio veoma koristan u savetodavnom delu koji do sada nije funkcionisao. Nacionalni savet za kulturu imao je 19 članova i nije izvršavao funkciju . To je primer kako bi morao organ koji i definiše jedan ovakav savet da reaguje i učini ga funkcionalnijim i da i on nekako zauzme svoju ulogu – rekao je pomoćnik Ministra  kulture i informisanja Radovan Jokić dodajući da je jedna od stavki svakako i regulacija onih ustanova koje nisu pod okriljem ministarstva pre svega legati i fondacije. Znamo da oni imaju problem. Ministarstvo ne može da im bude osnivač pa u ovakvim kriznim vremenima odsustva publike i  prihoda ove ustanove ulaze u zonu kritičnog funkcionisanja odnosno prete da se uruše – kaže još Jokić dodajući da će izmenama i dopunama Zakona pokušati da reše ove probleme. Prema izveštajima Ministarstva kulture i Sekreterijata za kulturu Grad Subotica jedan je od vodećih u Srbiji u kojima se sprovodi kulturna politika na visokom nivou– rekao je ovom prilikom član Gradskog veća zadužen za kulturu i obrazovanje, Miloš Nikolić dodajući da od kolega iz obrazovnih ustanova koje je pozvao na panel diskusiju očekuje da daju svoj doprinos. Svaka izmena i dopuna Zakona o kulturi je veoma važna zato što se na taj način unapređuju javne politike koje imaju cilj da jednu od najvažnijih društvenih grana kakva je kultura stave na najviši mogući nivo. Sve javne politike moraju da prođu kroz ovakvu vrstu javnih rasprava, na kojima će struka moći da iznese svoje mišljenje i predloži eventualne izmene i dopune, kako bi se došlo do jednog veoma kvalitetnog zakona koji će svim institucijama kulture u našoj zemlji, kao i svim našim građanima, mnogo značiti. U zakonu se planiraju izmene i pri raspisivanju javnih konkursa za izbor direktora ustanova a jedna od novina je da će se ustanove kulture registrovati u Agenciji za privredne registre.