Predrag Radivojević, direktor Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje za portal suboticadanas.rs rezimirao je proteklu odnosno ovu godinu i najavio nove radove u našem Gradu.

Predrag Radivojević: Radovi na najznačajnijoj saobraćajnici za Suboticu, Y kraku,  završeni su u toku 2019. godine. Deonica od auto puta E75 do graničnog prelaza Kelebija duga je 24 km, a u ovu saobraćajnicu uloženo je 2,85 milijardi dinara dok se izgradnjom iste značajno rasteretio broj teretnih vozila u centru grada što je i bio primarni cilj. Rekonstruisana je i Tolminska ulica u dužini od 600 metara, kao dugogodišnji problem  stanovnika  tog dela grada, fabrika i privrednih subjekata koji se nalaze u toj istoj. Ova ulica značajna je iz razloga što predstavlja direktnu vezu sa auto putem E75, preko bikovačkog puta i petlje Subotica Jug. Radovi su koštali 32 miliona dinara a sredstva su obezbeđena iz gradskog budžeta. U 2019. godini realizovani su radovi na žili kucavici grada , ulici Maksima Gorkog, gde su zbog nedostatka traka za skretanje levo, najkritičnije raskrsnice bile sa ulicama Braće Radića i Štrosmajerovom. Gde je često dolazilo do zastoja u saobraćaju. Rešenje je podrazumevalo proširenje kolovoza u zoni  sa pomenutim  raskrsnicama tako da se formirala dodatna traka za leva skretanja iz ulice Maksima Gorkog, a osim ovog postavljena  je i nova svetlosna i saobraćajna signalizacija čime je povećana protočnost saobraćaja i rešen  višegodišnji problem odvijanja saobraćaja na ovom potezu. Ukupna vrednost investicije iznosila je 71 milion dinara a sredstva su obezbeđena iz  uprave za kapitalna ulaganja Vojvodine.

Subotica danas: Moglo bi se reći da je Subotica grad biciklista. Poseban akcenat stavili ste biciklističke staze.

Predrag Radivojević: Na teritoriji mesne zajednice Palić izgrađeno je oko 1,5 km biciklističke staze u vrednosti od preko 13 miliona. Bilo je nužno da se biciklisti sklone sa ovog kolovoza odnosno poveća njihova bezbednost. Ono što nam je ostalo da uradimo je svakako deonica od Prozivke prema Aleksandrovu,  a potrebno je i proširenje mreže biciklističke staze, za šta postoji projektno tehnička dokumentacija, u ulici 51 .divizije, Kireškoj, Kosovskoj, Franje Kluza, Partizanskih baza, Vuka Mandušića, Graničarska, Senćanski put.

Subotica danas: U prethodnom period izgradili ste preko 8,5 km novih ulica a stavili ste akcenat  I na sanaciju atarskih puteva.

Predrag Radivojević: Izgrađene su ulice: Tikveška, dr Franje Sudarevića, Pionirska, Sutjeska, Romićeva, Labusova u Višnjevcu, ulica Narodnog fronta i druge. Naravno, radili smo i na sanaciji atararskih puteva. Tokom prethodnih meseci izvršena je brojna sanacija atarskih puteva u dužini od preko 30km, a to je pre svega žitnički atar koji povezuje  mesne zajednice Verušić i Malu Bosnu. Sa obzirom da je y krak nedavno pušten u saobraćaj ovaj atarski put predstavlja jedinu vezu za poljoprivrednike iz tog kraja. Takođe Tavankutski put, atarski put koji je paralelan sa Somborskim putem, koji povezuje brojne salaše i imanja u mesnim zajednicama Donji Tavankut, Ljutovo , Mala Bosna, a  ove godine uređen je i pravac prema mesnoj zajednici Mali Bajmok. Rađeni su I atarski putevi u mesnoj zajednici Aleksandrovo, Čantavir , Mišićevo, Hajdukovo, Bački Vinogradi .

Subotica danas: Povećanje bezbednosti u okolini i u  zonama škola, takođe je nešto čemu ste posvetili posebnu pažnju.

Predrag Radivojević:  Radi poboljšanja bezbednosti dece na pešačkim prelazima u zonama škola postavili smo nove stubove javne rasvete dok je cilj postavljanja ovih stubova bolja uočljivost pešaka u noćnim uslovima dok danju zbog svoje karakteristične crno žute boje, oni mnogo ranije upozoravaju vozače na postojanje pešačkog prelaza. Poboljšanje osvetljenja  izvršeno je u zonama 13 osnovnih škola .

Subotica danas: Pored izgradnje novih ulica radilo se i na rehabilitaciji već postojećih.

Predrag Radivojević: U proteklom periodu rehabilitovano je preko 38 ulica ukupne dužine od 15,6 km i u vrednosti oko 13 3miliona dinara. Najznačajnije su svakako: Majšanski put koji smo sukcesivno radili  gde je izvršeno  nanošenje novog asfaltnog sloja od Majšanskog mosta do ulice Isidore Sekulić ukupne dužine 1,7 km i vrednosti od 15 miliona dinara, zatim ulice Zmaj Jovina i Bosa Milićević gde su radovi vršeni od kružnog toka do Aleje Maršala Tita do Majšanskog mosta a kako bi se obezbedila dugovečnost kolovozne konstrukcije na ovoj deonici. U cilju poboljšanja bezbednosti proširena je ulica Miloša Obilića za jedan metar, kada je dobijen širi kolovoz koji je povećao protočnost vozila. Rehabilitovane su i ulice: Leskovačka, Braće Majera i Petra Lekovića kao I kolovoz od Sonje Marinković do Blaška Rajića dužine 500 metara.

Subotica danas: Šta još planirate od radova do kraja 2020. godine?

Predrag Radivojević: Do ktaja godine planiramo da izvršimo rehabilitaciju kolovoza u ulici Petefi Šandora, Trg sinagoge, Trg Jakaba i Komora , Ištvana Sečenjija odnosno Sekereš Lasla.Centar grada je ogledalo svakog grada, a ovaj splet ulica,oko  gimnazije i Sinagoge , definitivno predstavlja veliku turističku atrakciju. Smatrali smo da treba da zamenimo asfalt i kolovoz i da taj centralni deo grada uredimo na adekvatan način.

Subotica danas: Počelo se sa uvođenjem led rasvete, koja osim što ima bolje karakteristike ima i duži vek trajanja a samim tim i niže troškove održavanja.

Predrag Radivojević: Prioritet su glavne gradske saobraćajnice, kao i zone škola u cilju poboljšanja bezbednosti saobraćaja. Na putu od Starog Žednika prema Bačkoj Topoli na deonici dužine od 1800m takođe je izvršeno poboljšanje javne rasvete kao i na delu opštiskog puta između naselja Višnjevac i Čantavir u dužini oko 1000m. Na ovim deonicama prisutan je veliki broj biciklista i poljoprivrednih mašina,a poboljšanjem javnog osvetljenja poboljšaće se bezbednost saobraćaja i u noćnim uslovima.

Subotica danas: Kada sumiramo do sada urađene radove u 2020. Godini ne možemo da ne spomenemo puštanje u rad nove fontane.

Predrag Radivojević:  Nakon deset godina propadanja nova fontana zamenila je staru zelenu koja je predstavljala ruglo samog Grada. Moram da istaknem da se nova fontana nalazi u probnom radu koji traje godinu dana, kada će se svi eventualni nedostaci otkloniti. Mi smo se bavili izgradnjom i najboljim mogućim arhitektonskim rešenjem, a što se tiče samog korišćenja i upotrebe fontane, tu su i ostale gradske službe i komunalna policija koje treba da daju doprinos dok se građani na neki način ne naviknu ,jer ipak je to parterna fontana gde ne bi trebalo da se ulazi u bazene sa sabirnom vodom, da se donose peškiri jer to ipak nije plaža…

Subotica danas: Kada smo kod uređenja trga da li je u planu popločavanje istog novim kockama?

Predrag Radivojević:   To se svakako nalazi u planovima, i nameće se kao logičan nastavak uređenja centralnog gradskog jezgra. Smatram da Subotica sa obzirom da je bila među prvim gradovima u bivšoj Jugoslaviji  koja je imala popločan trg behaton kockama, to zaslužuje ali u zavisnosti od budžeta u ovoj tzv. godini recesije ,zbog aktuelne situacije, videćemo da li će se popločavanje naći u prioritetima gradske vlasti ove godine.

Subotica danas: Da li će se u narednom periodu zatvor izmestiti iz centra Grada?

Predrag Radivojević:  Naše preduzeće ima potpisan ugovor sa Ministarstvom pravde oko izrade plana regulacije za zatvor i samog izmeštanja zatvora. Dakle, prvi korak je da završimo detaljan plan regulacije o izmeštanju zatvora na novu lokaciju, tako da to je jedan od poslova koji je u toku.

Subotica danas: Aktuelna situacija usporila je mnoge radove i projekte. Kakva je situacija u Vašem preduzeću?

Predrag Radivojević:   Mi ćemo u najvećoj meri ispuniti naš program poslovanja tako da ono što je planirano će se u najvećoj meri i ostvariti. U preduzeću su planirani ukupni prihodi od 576 miliona dinara odnosno rashodi oko 575 miliona  gde je za tekuće  održavanje i rehabilitacija puteva, trotoara i ostalih javnih površina predviđeno  oko 300 miliona dinara, za tekuće održavanje javne rasvete oko 76 miliona odnosno za održavanje sportskih terena igrališta, komunalne urbane opreme negde oko 13,5 miliona dinara.