Proces pripreme budžeta za 2022. godinu i naredne dve budžetske godine je u toku i sva zainteresovana lica mogu uzeti učešće u pripremi istog.

Naime, Grad Subotica ove godine sprovodi proces participativnog budžetiranja. Participativno planiranje budžeta je uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju novca prikupljenog kroz poreze i druge javne prihode u cilju poboljšanja kvaliteta života u jednoj zajednici i u skladu sa prioritetima razvoja našeg grada i realnim mogućnostima finansiranja  projekata.

Tim povodom sprovodi se anketiranje građana koje će se organizovati do 30. septembra u svim Mesnim zajednicama, Uslužnom centru Gradske kuće i na sajtu Grada Subotice. Građani i sva zainteresovana lica imaju priliku da popunjavanjem Upitnika daju svoje predloge za projekte koji bi učinili život u našem gradu kvalitetnijim i lepšim. Popunjene  upitnike  potrebno je da ubacite u najbližu  kutiju  za prikupljanje predloga. Elektronska verzija Upitnika se nalazi na sajtu www.subotica.rs, a popunjen upitnik može da se pošalje na [email protected]

Nakon prikupljanja predloga izvršiće se analiza predloženih projekata. O rezultatima analize odnosno uvrštenim projektima u nacrt budžeta grada za 2022. godinu javnost će biti obaveštena putem zvaničnog sajta Grada Subotica i prilikom organizovanja javne rasprave o budžetu.