Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić, u okviru obilaska nacionalnih saveta, danas je posetila Bunjevački nacionalni savet kojima je jedan od zahteva ka Ministarstvu svakako popis stanovništva. Mi smo u dogovoru sa Zavodom za statistiku, Skupštinom i međunarodnim organizacijama da se kreira atmosfera kako bi svi pripadnici nacionalnih manjina svojim identitetom slobodno mogli da se izraze na popisu. To je važno i za većinu i za manjinu kao i da nacionalni savet ima neki element nadzora i kontrole pri tom procesu – rekla je Čomić i naglasila je važnost upisa u poseban birački spisak. Na sastanku se govorilo i o informisanju o nacionalnim manjinama.

Želimo da nas na javnim servisima informišu o znamenitim Bunjevcima, o istoriji zajedničkog kulturnog materijalnog i nematerijalnog nasleđa, o svemu onome što delimo kao ljudi vekovima na ovome prostoru i na jeziku Bunjevaca ali i jeziku većine jer je važno da imamo te informacije. U prijatnom razgovoru Bunjevci su Ministarki Čomić izneli svoje probleme, tokom 18 godina rada nacionalnog saveta i kako kažu na gotovo sva pitanja dobili odgovore. Izneli smo ono što nas razlikuje od drugih nacionalnih manjina .

Bunjevcima je dom država Srbija a drugu matičnu državu nemaju – rekla je predsednica BNS dr Suzana Kujundžić Ostojić dodajući da posle ovog razgovora vide izlaz iz problema koje su do sada imali a ticali su se finansija i prostora. Naime, Bunjevci imaju čak 18 udruženja od kojih 16 nema obezbeđen prostor za rad i funkcionisanje pa im je prostor kojim trenutno raspolažu mali.  Zahtevi koje su izneli jesu i jednakost prilikom zapošljavanja ,implementacija službenog jezika i pisma u Subotici, socijalna karta kada su u pitanju Bunjevci kao i dijalog sa hrvatskom zajednicom koji trenutno ne postoji.