POZIV UMETNICIMA : OD INSPIRACIJE DO DELA

Nacionalna platforma Srbija stvara, studio za razvoj video igara Playrix RS, uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) pozivaju profesionalne umetnike/ce i kreativce različitih profila, da u video snimcima u trajanju do 10 minuta, pokažu šta stvaraju, kako stvaraju, šta ih inspiriše i zašto je ta vrsta umetničkog izražavanja važna za njih i za društvo.

Prijaviti se mogu: profesionalni umetnici/ce i kreativci svih profila.
Prijavljuju se isključivo pojedinci, a ne grupe ili timovi.

Zadatak je da se u video snimku u trajanju do 10 minuta prikaže stvaralački put od inspiracije do dela, na način na koji to sam umetnik/ca, odnosno kreativac, izabere.

Neka od pitanja na koja bi trebalo odgovoriti su:
– Odakle crpite inspiraciju? Šta ili ko vas inspiriše?

– Kako izgleda vaš stvaralački proces? Koliko vam znači mogućnost da se kreativno izrazite?

– Na koji način vidite značaj umetnosti za društvo? Koliko je razvoj kreativnosti značajan za svakog pojedinca? Koja je uloga profesionalnih umetnika/ca, odnosno kreativaca, u podsticanju ljudi da stvaraju?

– Šta nam donose nove tehnologije – pretnja ili potencijal za rast? Na koji način nove tehnologiju utiču na proces kreativnog stvaralaštva, ulogu samog stvaraoca i načina na koji on prezentuje svoje delo?

Tehnički kvalitet snimka se neće ocenjivati, ali je neophodno da se ispune osnovni uslovi – dobra vidljivost i zvuk materijala.
Važno je da je sadržaj snimka u okviru teme, da je inspirativan, inovativan, edukativan i autentičan.

Dokumentacija za prijavu:
1. CV ili kratka biografija podnosioca prijave;
2. Popunjen prijavni formular.
3. Video materijal trajanja maksimalno 10 minuta. Video materijal je potrebno poslati preko platforme za razmenu podataka We Transfer. Generisani link sa We Transfer-a je potrebno postaviti u e-mail kojim se prijavljuje.

Kriterijumi za ocenjivanje:
Ocenjivaće se originalnost pristupa i prikaza, autentičnost i ubedljivost poruke o značaju umetnosti i kreativnog stvaralaštva za društvo i pojedinca.

Ovaj poziv namenjen je profesionalnim umetnicima i kreativcima, onima koji su se obrazovali u umetničkim i kreativnim oblastima i/ili se profesionalno bave umetnošću ili kreativnim radom što se dokazuje biografijom i zvaničnim podacima, bez obzira na njihov pravni status. Ovaj poziv nije namenjen amaterima.

Komisija će odabrati maksimalno 30 radova i svakog autora rada finansirati sa 75.000 dinara u bruto iznosu.

Video radovi biće promovisani kroz komunikacione kanale platforme Srbija stvara i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (internet stranice, društvene mreže itd.).

Autorsko pravo:
Učestvovanjem u procesu, učesnici zadržavaju potpuno autorsko pravo na svoja dela, ali isto tako dozvoljavaju organizatorima (platforma Srbija stvara i UNDP) prava korišćenja, uređivanja (u slučaju potrebe da se dodaju grafički elementi), pravo da reprodukuje, distribuira, prikazuje, objavljuje interno i eksterno preko svih svojih komunikacionih kanala, u celini ili delom bez namere ostvarivanja komercijalne koristi.

Rokovi:
Javni poziv otvoren je do nedelje , 31. maja 2020. do 23.59 časova. Prijave se šalju na e-mail adresu konkurs@serbiacreates.rs. Prijave pristigle nakon ovog roka neće biti uzete u razmatranje.

Rezultati će biti objavljeni na sajtovima i društvenim mrežama platforme Srbija stvara i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj najkasnije do 22. juna 2020.