Pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost prof. dr Zoran Milošević boravio je u radnoj poseti Subotici i posetio Ekonomski fakultet, Građevinski fakultet i Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku.

Sekretar Milošević razgovarao je sa predstavnicima visokoškolskih institucija o infrastrukturnim potrebama za realizaciju nastavne i naučne delatnosti, kao i o aktuelnim pitanjima u vezi sa primenom Zakona o visokom obrazovanju.

Između ostalog,sekretar Milošević je istakao – da je reč o važnim resursima razvoja u sferi ekonomije i građevinarstva ali da posebno važnu misiju kada je u pitanju Vojvodin ima Učiteljsko fakultet na mađarskom jeziku koji svedoči pre svega kako mi vidimo život u različitosti,dakle važne perspektive nacionalne zajednice,nacionalne manjine vezane za njihovu punu kulturnu,obrazovnu,političku kao i svaku drugu integrisanost u srpsko društvo.Tokom posete posvećena je pažnja temama kao što su unapređenju infrastrukture fakulteta i poboljšanju studijskih programa.