U sredu 25.marta, u Crvenom krstu Subotica, sa radom će početi telefonski centar namenjen za pružanje psihološke prve pomoći, informacija, i psihološke podrške prevashodno starijim osobama i osobama sa invaliditetom, kojima je takva pomoć potrebna. Telefonski centar je deo projekta „ Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID-19 i budućih kriza“ koji realizuje Crveni krst Srbije. Funkcionisanje ovog telefonskog centra zasniva se na radu edukovanih stručnih saradnika i volontera iz ove oblasti, koji su prošli obuke iz prve psihološke pomoći, koju je realizovao Crveni krst Srbije.

Ciljna grupa rada telefonskog centra su ugrožene starije osobe i osobe sa invaliditetom, neformalni negovatelji iz geografske oblasti u kojoj je centar smešten.

Osnovni zadaci volontera u telefonskim centrima su:

1.Pružanje prve psihološke pomoći starijim osobama

2.Pružanje relevantne, tačne i neophodne informacije vezane za epidemiju, mere zaštite, imunizaciju ali i zaštitu od nasilja kroz pružanje informacija o službama koje pružaju podršku i zaštitu, i pronalaženje profesionalne podrške onda kada je to potrebno

3. Upute korisnike telefonskog centra na stručne i profesionalne službe podrške kada proceni da je to neophodno.Na ovaj način Crveni krst će olakšati pristup pravima i povezati građane sa institucijama.

Pored telefonskog centra prva psihološka pomoć dostupna je  i preko online aplikacije „Razgovarajmo“, putem koje može da se zakaže razgovor sa psiholozima. Aplikacija se nalazi u play prodavnici, besplatna je i dostupna svima. Prednost aplikacije ogleda se u tome što u udobnosti svoga doma, može da se zakaže razgovor , u terminu koji se dogovore sa psihologom.

Broj telefona na koji mogu da se obrate svi oni kojima je ovakav vid pomoći neophodan je 024/621-104 Telefonski centar će raditi svaki radni dan od 09.00 do 13.00h .