Kolaboracija umetničkog para Vana Urošević i Zoran Todović animiraće prostor Palate Rajhl kroz  jedinstvenu ambijentalnu celinu koju čine grupe radova od svile različitih dimenzija. Naime, u petak, 22. januara u Savremenoj galeriji, u 12 časova, biće otvorena izložba pod nazivom Povest sveta: Poslednje poglavlje koju prati ilustrovani katalog sa tekstom prof. dr Nikole Šuice, redovnog profesora na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu.

Slojevi upamćenog i uočenog izbijaju iz tradicije umetničkog nasleđa. U zajedničkom likovnom delu Vane Urošević i Zorana Todovića procesualni dijalog pokazuje se poentiranim smisaonim težištem. Koliko kultura našeg vremena potiskuje važnost mitskih i arhetipskih pripovesti? Naši doživljaji okružujućeg globalnog sveta, izmaknutih su uporišta. Trag linije za formaciju figura i predmeta unesen je kao utkan, ucrtavan, odštampan i bojen na providnosti podloge na svili. Simbolična ravan osnove začudnog organskog medija svile, uključuje kako autori naglašavaju „jedan poznati ciklus holandsko-francuske tapiserije iz 16. veka (Priča o caru Davidu) i crteže i gravire iz knjiga o alhemijskim mističnim doktrinama nastalim između 15. i 17. veka. Izabrani i preobraženi likovni  fundus  znakova i oblika  prebacili smo u jedinstveni likovni materijal (ručno bojena svila) podvrgavajući ga intervencijama (crteži tušem, vezeni na svilenoj osnovi) kao i savremenim tehnološkim postupcima (digitalna štampa).“ Izložbenu celinu dopunjuju i video projekcije otvarajući zaseban svet posvećenja. Dinamizovana moć visećih dela na svili pruža hijerarhijske, emocionalne i senzitivne selidbe u lelujave slikovite programske predstave posvećenog enterijera. Tako nastajući dijaloški likovni program paradoksalnih je ishoda: nudi u likovnim predstavama, parafrazama, fragmentima i citatima ogromnu saznajnu i predstavljačku težinu. Epski lirični i tajanstveni emocionalni preobražaji predati su opipljivosti krajnje lakog, providnog i drevnog materijala. Lebdeće etape čine obilje što uključuje paralelizme portreta, figura i situacija otvarajući primere iz skladišta zapadne istorije umetnosti, ritualnih, hijerhijskih i tajanstvenih oblikovnih kontura i stereotipe likova, figura, predmeta i njihovih međuodnosa. Prepušteni prelivanju svetlosti i animacijskim podsticajima kretnji kroz konture ljudskih tela, životinjskih sadejstava i božanskih hijerarhija – navodi prof dr Nikola Šuica redovni profesor na fakultetu Likovnih umetnosti u Beogradu.Kustos izložbe je Jasmina Jovančić Vidaković, viša kustoskinja SGSU a sam projekat podržan je od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Grada Subotice. Izložba traje do 28. februara.