Radionica pod nazivom “Edukacija ljudskih resursa u turizmu Republike Srbije” namenjena svima koji se bave turističkom delatnošću održana je u petak, 17. septembra u Velikoj većnici Gradske kuće.  Ovo je projekat na nivou cele Srbije u kojem učestvuje i Turistička organizacija Grada Subotice sa Centrom za istraživanje i edukaciju  turizma odnosno Turističkom organizacijom Srbije – rekao je Aleksandar Medaković, direktor TOGS-a dodajući da radionica ima za cilj da prikaže primere dobre prakse, odnosno kako su neke zemlje tačnije određene destinacije uspele da izađu iz krize odnosno da se oporave.  

Moram da napomenem je da Subotica i Palić nisu pretrpeli velike gubitke kako u samoj kovid godini tako i ove godine u kojoj se nastavlja rast broja dolazaka i noćenja – kaže Medaković i dodaje da je po pitanju dolazaka rast preko 40% , na Paliću 70% dok je rast u noćenjima preko 50%. Radimo na ponudi aktivnog turizma koja nam je prioritet jer mislimo da ovim turističkim proizvodom možemo doprineti još povoljnijem položaju turizma – kaže Medaković i ističe da je broj zadržavanja turista po danima u Subotici i na Paliću u porastu – i iznosi 2,4. Sam projekat organizovan je sa ciljem da se u Srbiji, na nekoliko različitih destinacija, uradi set obuka ljudi koji su zaduženi za funkcionisanje turizma na toj destinaciji – rekao je ovom prilikom dr Miloš Ćuruvija, direktor konsultantske kuće Futurizam dodajući da je ova obuka aktuelna iz razloga što se tiče post covid perioda odnosno na koji način koncipirati i urediti proizvode koji bi mogli da budu na turističkom tržištu kada se pandemija završi.

U slučaju da se ne završi, mi smo i prošle godine imali veliki promet u domaćem turizmu pa ćemo gledati da damo dobre primere iz prakse što susednih zemalja , što nekih drugih destinacija odnosno na koji način su one uredile svoj turizam, šta su radile , da damo smernice kako bi bilo najbolje da se u budućem periodu organizuje turizam – kaže još Ćuruvija dodajući da će se ovo vreme iskoristiti za konsolidovanje redova odnosno da se izvuku novi proizvodi koji do sada još nisu bili na našem tržištu. Potrebno je da izađemo iz klasičnog koncepta turizma jer on posle covid-a definitivno neće biti isti.