Odbornici Skupštine Grada danas su na 4. sednici usvojili Program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Subotice u 2020. godini, koji Skupština grada donosi po prethodno pribavljenom mišljenju komisije koju obrazuje gradonačelnik a uz saglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Program je jednako bitan za poljoprivredne proizvođače  kao i za sam grad , zbog ostvarenih prihoda Godišnji program sastoji se iz tri dela a najznačajniji deo je onaj koji predviđa da naknada za davanje u zakup u visini od 40% ostvarenih sredstava pripada gradu.  Izdavanjem u zakup 7000 hektara zemljišta Grad će prihodovati 63 miliona i 377 hiljada dinara. Površina zemljišta koje se izdaje u zakup svake godine je sve manja iz razloga što se izmenom Zakona stvorila mogućnost da se zemljište koje je bilo izdavano na godinu dana sada izda na 10, 30 i više godina  – rekao je predsednik Skupštine Grada dr Balint Pastor. Mi smo doneli odluke kojima su poljoprivredni proizvođači već dobili zemljište na korišćenje, tako da program kasni, za 10 posto i to za one koji su zainteresovani za zakup jer prethodnim izdavanjem na više godina odnosno izdavanje preko prava prečeg zakupa 90 zemljišta je već dato u zakup poljoprivrednicima dok je ostalo još svega 1500 hekatara za licitaciju – rekao je danas Veljko Vojnić predsednik odborničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu i dodao da se kasnilo iz objektivnih razloga, pre svega zbog aktuelne epidemiološke situacije a potom i zbog izbora koji su sprečili komisiju da završi započet posao. Prihodi su oko milion evra što je veliki prihod a nova komisija pronašla je velike nedostatke u radu prethodne komisije – kaže još Vojnić i ističe da je prethodnih godina od poljoprivrednog zemljišta u zakup izdavano 9500 hekatara dok se sada izdaje 13.500 plus površina od 2000 hekatara zemljišta vraćenog kroz restituciju. Miroslav Milojević, predsednik odborničke grupe Pokret Za građansku Suboticu ovom prilikom istakao je da je usvajanje programa trebalo završiti do 31. marta 2020. godine kao i da ovo predstavlja enormno zakašnjenje od čak osam meseci. Po donošenju rešenja potrebno je izvršiti i licitaciju zemlje a opšte je poznato da je licitacija državne zemlje jako dobar posao – kaže Milojević i dodaje da za licitaciju ostalo još 30 posto zemljišta.

Ovo rešenje je moralo biti donešeno do juna meseca kako bi zakupci mogli da siplaniraju kulture koje će zasejati i obrađivati.Smatram da za ovaj postupak nema opravdanja odnosno da je odgovornost Gradonačenika u svemu ovome najveća. Odbornici su na sednici doneli odluku o izmenama i dopunama odluke o osnivanju Turističke organizacije Grada Subotice  kao i izmenu programa fonadcije za pomoć pri lečenju teško obolele dece i omladine . Imenovan je i direktor ZOO vrta Palić, nakon sprovedenog konkursa, diplomirani ekonomista Petar Savić odnosno  gradski savet roditelja Grada Subotice.